2022-04-01

Premiera kollektivtrafiken istället för att sänka skatt på bensin

Skatt på bensin och diesel ska inte sänkas, inte ens tillfälligt, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar rörande Finansdepartementets promemoria. Att premiera och göra bilresande billigare försämrar kollektivtrafikens och andra hållbara färdsätts konkurrenskraft, i en tid där det borde vara tvärtom. Förslaget försämrar människors förutsättningar att göra hållbara resval, det ökar utsläppen och ökar bilens konkurrenskraft gentemot kollektivtrafiken.

Att ersätta reseavdraget med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion är ett viktigt steg i rätt riktning, men det räcker inte för att miljömålen ska uppnås. Förslag på ytterligare åtgärder som minskar resekostnader men samtidigt uppmuntrar till hållbara val kan vara:

• Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken

• Sänkt momsen på kollektivtrafik från 6 till 0 procent men behåll avdragsrätten för ingående moms

• Sänk banavgifterna rättvist mellan statligt ägda tågföretag och RKM:s trafik

• Öka satsningar på inhemsk produktion av t ex HVO, biogas, RME samt el.

Ta del av remissvaret