2022-12-21

Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort

I dag skattesubventionerar staten förmånsbilister med miljöbil och personer som fått cykel som löneförmån. Nu föreslår Finansdepartementet att även elektricitet vid laddning av personbil ska skattesubventioneras. Men vill arbetsgivare uppmuntra resande med fossilfri kollektivtrafik så förmånsbeskattas de anställda fullt ut.

Istället för att subventionera bilägande, bilkörning och parkering anser Svensk Kollektivtrafik att förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken ska tas bort. Därför håller Svensk Kollektivtrafik inte med Finansdepartementets förslag på en tillfällig skattefrihet 2023-2026 för förmån av ladd-el på arbetsplatsen. I remissvaret lyfts åtgärder för att öka efterlevnaden av förmånsbeskattningen av gratis arbetsplatsparkering, t ex att återinföra kravet om att arbetsgivare ska redovisa förmån av fri parkering till Skatteverket, att Skatteverket ska genomföra riktade kontroller av förmånsparkeringar och att fritt garage och fri parkeringsplats för förmånsbil vid arbetsplatsen förmånsbeskattas.

Ta del av remissvaret