2022-01-26

Välj kollektivtrafik för hållbarare tjänsteresor

Det är positivt med fastställda mål om minskade koldioxidutsläpp från statliga myndigheters tjänsteresor och där är kollektivtrafiken är en viktigt alternativ för att nå målen. Det framgår av remissvaret rörande Miljömålsrådets årsrapport 2021.

I svaret föreslås fler alternativ som kan minska koldioxidutsläppen, bland annat borttagande av förmånsskatt på års- och månadskort, subvention för förmånsbil och drivmedel samt fri parkering vid arbetsplats.

Ta del av remisssvaret