EU och kollektivtrafiken

I stort sett alla lagar och direktiv som berör våra medlemmars dagliga arbete formas inom EU. Därför är det viktigt att Svensk Kollektivtrafik tidigt får möjlighet att ge information och påverka utformningen av de förslag som arbetas fram inom EU.

Svensk Kollektivtrafik är medlem i den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP. Inom UITP finns organisationen European Union Committee (EUC) som arbetar med kollektivtrafikfrågor inom EU. UITP European department arbetar med den dagliga bevakningen av Europafrågor och förbereder behandling av olika frågor i European Union Committee (EUC).

Bland aktuella frågor kan nämnas EU:s transportpolitik, regelverk för upphandling av kollektivtrafik, järnvägspolitik, standardisering inom spårtrafik och ITS, passagerarrättigheter och Europeisk samverkan kring biljett- och betalsystem.