Statistik

Svensk Kollektivtrafik tar regelbundet fram statistik kring resor, resenärer, attityder och resvanor.

Statistik bantrafik

Statistik färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor

Statistik lokal och regionaltrafik