Statistik och fakta om våra resenärer

För att nå branschens ambitiösa mål krävs kunskap om resenärerna - både de som väljer kollektivtrafik idag, de som inte gör det och vad som krävs för att få dem att ändra sig. Här samlar vi rapporter och länkar till aktuell statistik och rapporter.

Visste du till exempel att...

• Svenska folket gör årligen 1,7 miljarder resor med kollektivtrafik. Under pandemin (år 2020) sjönk antalet till 1,1 miljarder resor.

• Kvinnor åker mer kollektivt än män. 31 procent av kvinnorna och 23 procent av männen reser kollektivt.

• Vanligaste resenärstypen under 2021 var bilister, vilket uppgick till 55 procent, medan andelen kollektivtrafikresenärer som reser minst en gång i månaden med kollektivtrafik var 27 procent.

• Växlare som reser minst en gång i månaden med såväl bil som kollektivtrafik uppgick till 13 procent. Sällanresenärer reser någon gång per kvartal eller mer sällan med såväl bil som kollektivtrafik var 5 procent.

• Yngre är i högre utsträckning kollektivtrafikresenärer och växlare mellan kollektivtrafik och bil än äldre. År 2021 reste 17 procent i åldersgruppen 15-29 år med kollektivtrafiken, jämfört med 9 procent i åldern 65-85 år. I den yngre gruppen var 43 procent växlare, medan 18 procent var växlare i den äldre åldersgruppen.

• Ju äldre personen är desto högre andel är bilister. 35 procent i gruppen upp till 29 år och 65 procent bland dem som är 65 år och uppåt.

 

Kontaktperson för statistik från Kollektivtrafikbarometern och Barometern för anropsstyrd trafik, ANBARO:
Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik