Styrelse

Ordförande
Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm
(länk för presskontakt)

1:e vice ordförande
Ulrika Frick (MP), Västra Götalandsregionen

2:e vice ordförande
Tommy Levinsson (S), Region Västmanland 

Ordinarie ledamöter
Mona Modin (S), Region Jämtland Härjedalen
Alex Bergström (S) Västra Götalandsregionen 
Sverker Åslund (V), Region Uppsala 
Fredrik Ahlstedt (M), Mälardalstrafik 
Carina Zachau (M), Region Skåne 
Thomas Andersson (C), Region Jämtland Härjedalen
Eva Johnsson (KD), Region Kronoberg 
Johan Wifralius (SD), Region Skåne 

Ersättare
Margareta Rönngren (S), Länstrafiken i Västerbotten 
Jens Sjöström (S), Region Stockholm
Ulrika Thulin (S), Region Skåne 
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköping
Monica Johansson (S), Mälardalstrafik
Andreas Löwenhöök (M), Länstrafiken i Västerbotten 
Peter Hermansson (M), Västtrafik 
Carina Bengtsson (C), Region Kronoberg 
Sara Svanström (L), Region Stockholm 
Karl Henriksson (KD), Region Stockholm
Roland Johansson (SD), Region Stockholm 

Lekmannarevisorer
Daniel Portnoff (M), Region Sörmland, ordinarie
Peter Vretlund (S), Region Kalmar, ordinarie


Anders Andersson (KD), Region Kalmar, suppleant
Anneli Bengtsson (S), Region Sörmland, suppleant