Styrelse

Detta är Svensk Kollektivtrafiks styrelse :

Ordförande
Kristoffer Tamsons (M) Trafikförvaltningen SLL 

1:e vice ordförande
Ulrika Frick, Region (MP), Västra Götalandsregionen

2:e vice ordförande
Tommy Levinsson, (S), Region Västmanland 

Ordinarie ledamöter
Mona Modin Tjulin (S), Länstrafiken i Jämtlands län 
Lenita Ericsson (S), RKM i Norrbotten 
Sverker Åslund (V), Region Uppsala 
Fredrik Ahlstedt (M), Mälardalstrafik 
Carina Zachau (M), Region Skåne 
Thomas Andersson (C), Länstrafiken i Jämtlands län
Eva Johnsson (KD), Region Kronoberg 
Johan Wifralius (SD), Region Skåne 


Ersättare
Alex Bergström (S) Västra Götalandsregionen 
Margareta Rönngren (S), Länstrafiken i Västerbotten 
Jens Sjöström, (S) Trafikförvaltningen SLL 
Ulrika Thulin (S), Region Skåne 
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköping 
Carina Bengtsson (C), Region Kronoberg 
Andreas Löwenhöök (M), Länstrafiken i Västerbotten 
Peter Hermansson (M), Västtrafik 
Sara Svanström (L), Trafikförvaltningen SLL 
Karl Henriksson (KD), Trafikförvaltningen SLL
Roland Johansson (SD), Trafikförvaltningen SLL 


Lekmannarevisorer
Daniel Portnoff (M), Region Sörmland, ordinarie
Peter Vretlund (S), Region Kalmar, ordinarie


Anders Andersson (KD), Region Kalmar, suppleant
Anneli Bengtsson (S), Region Sörmland, suppleant

 

På bild: Roland Johansson, Peter Hermansson, Marcus Eskdahl, Lenita Ericsson, Mona Modin Tjulin, Sverker Åslund, Sara Svanström, Tommy Levinsson, Kristoffer Tamsons, Ulrika Frick, Johan Wifralius, Fredrik Ahlstedt, Alex Bergström, Thomas Andersson, Eva Johnsson, Andreas Löwenhöök, Jens Sjöström och Carina Bengtsson.