Styrelse

Detta är Svensk Kollektivtrafiks styrelse:

Ordinarie styrelseledamöter

Ordförande

Ulf Nilsson (S) Regionförbundet i Kalmar län, Trafikstyrelsen 

1e vice ordförande

Ulrika Frick (MP) Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafiknämnden

2e vice ordförande

Fredrik Ahlstedt (M) Landstinget i Uppsala län, Kollektivtrafikförvaltningen UL/Mälardalstrafik MÄLAB AB

Ledamöter

Talla Alkurdi (S), SLL, Trafiknämnden

Mona Modin Tjulin (S), Länstrafiken i Jämtlands län

Lenita Ericson (S) Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Stefan Svalö (S) Region Skåne, Kollektivtrafiknämnden

Kristoffer Tamsons (M) SLL, Trafiknämnden

Ann-Charlotte Wiesel (M) Region Kronoberg, Trafiknämnden

Sven Sunesson (C) Region Kronoberg, Trafiknämnden

Cristina Glad (L) Region Skåne, Kollektivtrafiknämnden

 

Suppleanter

Inga-Britt Kronnäs (S) Dalatrafik AB

Tommy Levinsson (S) Landstinget Västmanland, Kollektivtrafiknämnden

Margareta Rönngren (S) Länstrafiken i Västerbotten AB

Alex Bergström (S) Västtrafik AB

Florian Stamm (MP) Länstrafiken i Jämtlands län AB

Jessica Wetterling (V) Västtrafik AB

Christian Gustavsson (M) AB Östgötatrafiken

Andreas Löwenhöök (M) Länstrafiken i Västerbotten AB

Emma Köster (M) Region Skåne, Kollektivtrafiknämnden

Jonny Lundin (C) Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Eva Johnsson (KD) Region Kronoberg, Trafiknämnden

 

Lekmannarevisorer

Ordinarie

Staffan Holmberg (S) SLL

Per-Erik Wåglin (L) Länstrafiken i Jämtlands län AB

 

Ersättare

Anders Nilsson (V) Region Värmland, Kollektivtrafiknämnden

Anders Sellström (KD) Länstrafiken i Västerbotten AB