Styrelse

Ordförande
Bijan Zainali (S), Västtrafik

1:e vice ordförande
Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm

2:e vice ordförande
Elisabeth Björk (V) Region Värmland

Ordinarie ledamöter
Monica Johansson (S), Region Sörmland
Jens Sjöström (S), Region Stockholm
Anton Fendert (MP) Region Stockholm
Carina Zachau (M), Region Skåne
Carina Bengtsson (C), Region Kronoberg
Sara Gunnarsson (L), Region Värmland
Karl Henriksson (KD), Region Stockholm
Patrik Ohlsson (SD), Region Skåne

Ersättare
Nina Höijer (S), Region Örebro län
Lilly Bäcklund (S), Länstrafiken i Västerbotten
Abbe Ronsten (S), Region Dalarna
Ulrika Thulin (S), Region Skåne
Louise Jeppsson (V), Västra Götalandsregionen
Mattias Claesson (C), Region Sörmland
Kent Lagrell (M), Västtrafik
Andreas Löwenhöök (M), Länstrafiken i Västerbotten
Nicke Grahn (L), Länstrafiken i Västerbotten
Carl-Wiktor Svensson (KD), Region Kalmar Län
Samuel Stephan (SD), Region Stockholm

Lekmannarevisorer
Peter Hermansson (M), Västra Götalandsregionen, ordinarie
Alex Bergström (S), Västra Götalandsregionen, ordinarie
Frida Björk (KD), Region Uppsala, ersättare

2023-05-23