Branchen träffade Trafikutskottet

Lägesrapport, branschutmaningar och kollektivtrafikens programförklaring stod på agendan när Sveriges Bussföretag, Tågföretagen och Svensk Kollektivtrafik träffade Riksdagens trafikutskott den 6 december.

Anna Grönlund, Pierre Sandberg och Johan Wadman berättade för nya och gamla ledamöter om hur branschen ser ut. De informerade även om att intäktsläget efter pandemin nu är uppe i nästan samma nivåer men att kostnaderna ökar rejält på grund av bränslepriser, elpriser och konjunkturen. Branschens programförklaring presenterades, med målet att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor ske med kollektivtrafiken och Trafikutskottet fick en lång lista på åtgärder och beslut som måste tas för att målet ska kunna nås. Efter presentationen ville ledamöterna veta mer och ställde frågor kring bl a branschens rekryteringsbehov och Trafikverkets kommande tågplan.