Svensk Kollektivtrafik och personuppgifter

Här kan du som prenumerant på Svensk Kollektivtrafiks nyhetsbrev läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter samt om dina rättigheter enligt GDPR – General data protection regulation.

När du registrerar din information och trycker på knappen Jag godkänner vid en anmälan till något av våra event eller nyhetsbrev intygar du att du läst, förstått och samtycker till att Svensk Kollektivtrafik kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med Tillämplig lag. Svensk Kollektivtrafik kommer endast att behandla dina personuppgifter för nedan angivna ändamål om du samtycker till behandlingen.

Ändamål med behandling av personuppgifter
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att Svensk Kollektivtrafik ska kunna hantera anmälningar till våra konferenser och nätverksmöten, utföra fakturering och andra administrativa åtgärder samt uppdatera vårt interna adressregister.

Personuppgifterna används även för att skicka inbjudningar till egna event, till nyhetsbrevet Medlemsnytt (om din arbetsgivare är medlem hos Svensk Kollektivtrafik) och Svensk Kollektivtrafiks nyhetsbrev. Du har möjlighet att avregistrera dig via avprenumerations-länken som alltid finns med i utskicket.

Vi säljer inte, byter eller på något annat sätt överför dina personuppgifter till externa parter.

Svensk Kollektivtrafik kommer inte att behandla fler personuppgifter än nödvändigt och kommer att radera personuppgifterna så snart de inte längre behövs.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att få en rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Kontakta oss:
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14
118 46 Stockholm

info@svenskkollektivtrafik.se