2024-06-14

Almedalen: Hur får vi fler att resa kollektivt?

Välkomna på seminarum i Almedalen den 26 juni där företrädare för riksdagspartiernas ungdomsförbund att tillsammans med företrädare för den svenska kollektivtrafiken diskuterar kollektivtrafikens villkor.

Aktörerna inom kollektivtrafiken har antagit ett mål om att 2030 ska 4 av 10 resor vara kollektiva. För att nå mål om minskad klimatpåverkan från transportsektorn, ökad tillgänglighet och mindre trängsel i våra storstäder behöver fler resa kollektivt!

Branschen arbetar engagerat med en rad frågor men vi behöver också stöd rörande villkor och förutsättningar från politiken. Hur tänker nästa generations riksdagspolitiker? Vi har bjudit in företrädare för alla riksdagspartiernas ungdomsförbund att tillsammans med företrädare för den svenska kollektivtrafiken diskutera hur politiken med ändrade villkor kan bidra till att få fler att resa kollektivt.

Medverkande från branschen:
• Tomas Byberg, Ordförande, Sveriges Bussföretag
• Johan Wadman, VD, Svensk Kollektivtrafik
• John Hultén, Föreståndare, K2 - Nationellt centrum för Kollektivtrafik
• Bijan Zainali, Ordförande, Svensk Kollektivtrafik
• Monica Lingegård, Ordförande, Tågföretagen

När: Onsdag 26 juni kl 10-10.45.
Var: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E35"

Läs mer i Almedalsprogrammet