2023-02-09

Bekymrade över bristen på bussförare

Som ett led i arbetet inom Nystart kollektivtrafiken samtalade Svensk Kollektivtrafiks VD Johan Wadman den 5 januari om kompetensförsörjning i bussbranschen med företrädare för Sveriges Bussföretag och Transportföretagen, apropå att alltfler regionala kollektivtrafikmyndigheter i dialog med kontrakterade trafikföretag får information om svårigheterna att rekrytera bussförare.

Ett av de fyra fokusområden som identifierats inom arbetet i ”Nystart kollektivtrafiken” är: Attrahera fler stolta medarbetare.

På mötet diskuterades nuläge, prognos för framtiden och de politiska beslut som behövs, på regional, nationell och EU-nivå. Johan Wadman uttryckte på mötet att landets regionala kollektivtrafikföretag är angelägna om att bistå i arbetet men att de exakta formerna kräver fördjupad dialog på både nationell och regional nivå.

På EU-nivå stödjer Svensk Kollektivtrafik fullt ut kravet på sänkt körkortsålder och slopad 50 km-gräns för att möjliggöra fler unga att söka sig till och arbeta inom bussbranschen nu och i framtiden.


På bilden fr v: Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, Maria Sjölin Karlsson regionalt ansvarig kompetensförsörjning Transportföretagen, Johan Wadman VD Svensk Kollektivtrafik och Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.