2022-04-26

Branschmöte med Trafikutskottet

Branschens egna politiska förslag för att utveckla kollektivtrafiken var i fokus på mötet med Riksdagens trafikutskott den 26 april.

Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik, Pierre Sandberg, Tågföretagen och Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag träffade Trafikutskottet, berättade om läget under pandemin, hur kollektivtrafiken återhämtar sig samt presenterade branschens gemensamma satsning för en nystart av kollektivtrafiken.

I den kommande programförklaringen som lanseras den 20 juni presenteras mål, visioner och konkreta förslag på hur såväl branschens satsningar som politiska beslut är en viktig del av utvecklingen framåt. I presentationen för Trafikutskottet lyftes branschens fokusområden och åtgärdsförslag samt att kollektivtrafiken inte bara bidrar till att lösa den akuta klimatkrisen utan även till att skapa förutsättningar för människor att leva och arbeta där de vill.

Därefter var det frågestund med engagerade ledamöter i Trafikutskottet, med frågor som rörde allt från hur vi ökar marknadsandelen av det motoriserade resandet, HVO och bränslepriser till biljettpriser, bussförarbristen, det nya förslaget på reformerat reseavdrag och behov av bidrag för att kunna genomföra ERTMS. 

Bild: Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen, Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik och Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.