2024-01-24

De vill öka marknadsandelen av de motoriserade resorna – åker ut på landsturné med workshops

För att fortsätta vägen mot branschmålen och åtgärderna i programförklaringen med projektet ”4av10” kommer Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen att åka ut och besöka ett antal regioner under våren.

Syftet med besöken är att fortsatta arbetet kring hur branschen ska nå målet: att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. Och nästa steg efter de nationella åtgärdsplanerna blir att ta fram motsvarande på regional nivå. Jönköping, Falkenberg, Kalmar och Karlstad blir de första stoppen där både representanter för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen bjuds in för en gemensam workshop.

2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. Det är branschmålet som togs fram av de tre branschorganisationerna 2021 tillsammans med en programförklaring med förslag på politiska reformer som kan stödja en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och öka marknadsandelen av de motoriserade resorna. På www.kollektivtrafiken.se finns också en åtgärdslista samt goda exempel på åtgärder som kan inspirera flera.

– På workshopen kommer vi att utbyta erfarenheter och ta fram regionala förslag på politiska reformer som kan stödja en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och leda till de uppsatta målen. Men det är också viktigt att lyfta goda exempel som faktiskt pågår runt om i landet redan nu och som vi kan lyfta branschen, säger Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Resultatet av mötena kommer presenteras på branschmässan Persontrafik i Göteborg den 5-6 november 2024.

På bilden: Pierre Sandberg, Tågföretagen, Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag och Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik.


Mål: 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva.
Vision: Kollektivtrafiken är en grön, inkluderande grund för hållbara samhällen efter 2030.
Branschens löfte: För att klara Sveriges klimatmål, bygga städer och landsbygd hållbara för framtiden samt nå ökad sysselsättning och integration är kollektivtrafiken det verktyg vi behöver. Vi lovar att genomföra en rad åtgärder inom ramen för detta, åtgärder på både kort och lång sikt som förpliktigar till engagemang hos landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag. Men vi behöver också stöd på nationell nivå för att nå ända fram och bjuder in vår regering till konstruktiva samtal för en framtid byggd på hållbar mobilitet.