2022-06-14

Debatt: Rösta ja till reseavdraget

Samtliga partier bör rösta ja till det nya förslaget om att reformera reseavdraget - en rättvisereform som kommer minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikresandet, öka jämställdheten, minska fusket och felen och stärka möjligheterna att bo, leva och arbeta på landsbygden. Den starka uppmaningen kom från företrädare för Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet 11 april.

Under våren ska riksdagen rösta om att förändra lagstiftningen och i debattartikeln lyfter de fördelarna med den nya reformen. Med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion kommer alla pendlare beskattas lika, oavsett om de tar bilen, kollektivtrafiken, cykeln eller samåker. När kollektivtrafikresenärerna inte längre missgynnas kommer resandet med buss, tåg och övrig kollektivtrafik öka. Långt över 90 procent av kollektivtrafiken drivs i dag med el eller förnybara drivmedel. Det innebär att varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar sin och Sveriges klimatpåverkan.

När tidsvinstregeln tas bort och skattelättnaden görs avståndsberoende blir skattereduktionen både enklare att deklarera och kontrollera. Resultatet kommer bli kraftigt minskat fusk och fel. Förslaget är med andra ord en rättvisereform som kommer minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikresandet, öka jämställdheten, minska fusket och felen och stärka möjligheterna att bo, leva och arbete i landsbygd.

I debattartikeln uppmanas därför samtliga partier i riksdagen att hålla fast vid överenskommelsen i Landsbygdskommittén om att reformera reseavdraget och göra det avståndsbaserat.

På bilden: Pierre Sandberg, Tågföretagen, Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag och Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik.

Ta del av hela debattartikeln