2024-02-19

Dialogmöten som inspirerar

Integrerade lösningar för allmän och särskild kollektivtrafik, kompetensförsörjning i kollektivtrafiken, former för dialog mellan offentliga beställare och trafikföretag i kollektivtrafiken och verktyg för att få fler resenärer i kollektivtrafik i glesbygd var ämnen som diskuterades när den nationella turnén #4av10 besökte Kalmar Länstrafik, KLT, i Högsby.

På mötet fanns ledningen för KLT samt representanter för flera av de trafikföretag från bussbranschen och tågsidan som kör trafik åt KLT. Mötet leddes av Svensk Kollektivtrafiks VD Johan Wadman, med stöd av Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag och Elvira Sofic från Tågföretagen.

Branschmålet ”2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva” togs fram av de tre branschorganisationerna 2021 tillsammans med en programförklaring med förslag på politiska reformer som kan stödja en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och öka marknadsandelen av de motoriserade resorna presenteras på kollektivtrafiken.se.

-Det finns så mycket goda initiativ och bra lösningar runt om i Sverige. Jag blir glad och inspirerad av dialogmöten som detta hos KLT och de andra regioner vi besökt under vår turné. Nu ser jag fram emot att fortsätta resan tillsammans! Kan vi sprida de goda exempel och initiativ vi får till oss under våra möten kan vi få en enorm kraft i branschens gemensamma utvecklingsarbete. Det ger oss möjligheter att visa våra beslutsfattare att kollektivtrafiken är och vill fortsätta vara ett verktyg för samhällets hållbara utveckling i dess olika delar, kommenterade Johan Wadman efter mötet.