2024-05-17

Inspel till ny programförklaring på Kollektivtrafikdagen

Vilka beslut har störst betydelse för kollektivtrafikens utveckling? På Kollektivtrafikdagen recenserade branschföreträdarna ett antal politiska förslag utifrån branschens gemensamma mål om att 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva 2030.

Johan Wadman, VD Svensk Kollektivtrafik, Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag och Pierre Sandberg, VD Tågföretagen presenterade och recenserade ett antal förslag, bland annat inriktningsunderlaget för ny Nationell plan, EU:s körkortsdirektiv, förbundet mot att transportera personer utan giltiga ID-handlingar över gräns och möjliga förslag inom ramen för den statliga utredningen om att undanröja hinder för elektrifiering av fordonsflottan berördes.

Avslutningsvis bjöd de in publiken till en omröstning om vad som har störst betydelse för kollektivtrafikens utveckling och målet om fler resenärer. Inspelen kommer vara en del i arbetet med att uppdatera Programförklaring #4av10 version 2 som kommer att presenteras på Persontrafikmässan i november i Göteborg.

Johan Wadman poängterade att kollektivtrafikens aktörer själva kan göra mycket för att nå målet men att villkor och stöd behövs från statligt håll om andelen resenärer ska öka. Det är ett mål inte bara för kollektivtrafiken utan för hela samhällets möjlighet till en hållbar omställning och förutsättningarna att nå de svenska nationella transportpolitiska målen.

Ta del av presentationen från Kollektivtrafikdagen 16 maj

Läs mer om Programförklaringen och branschmålet