2024-03-04

Kollektivtrafikdagen: Politiska förslag för att nå målet

På Kollektivtrafikdagen den 16 maj i Stockholm presenterar branschens företrädare hur aktuella politiska förslag påverkar och skapar förutsättningar för branschens mål om att 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva 2030.

Lyssna till Johan Wadman, Vd, Svensk Kollektivtrafik,  Anna Grönlund, Branschchef och Vice Vd, Sveriges Bussföretag och Pierre Sandberg, Förbundsdirektör, Tågföretagen och var med och tyck till om vilka politiska förslag branschen måste driva på. 

Läs mer om Kollektivtrafikdagen