2022-07-06

Kollektivtrafikens programförklaring presenterad i Almedalen

Den 6 juli presenterades programförklaringen för branschens nystart av kollektivtrafiken för en publik på nära 100 personer i Almedalen.

På scen fanns ledande företrädare för branschorganisationerna: Kristoffer Tamsons för Svensk Kollektivtrafik, Martin Pagrotsky för Sveriges Bussföretag och Henrik Dahlin för Tågföretagen.

Scenen äntrades också av företrädare för riksdagens ungdomspartier som delade med sig av deras tankar kring dagens och framtida utmaningar för den svenska kollektivtrafiken. De gav också var och en sitt viktigaste råd till Sveriges kommande regering.

Programförklaringen och kollektivtrafikbranschens gemensamma arbete lanserades 20 juni 2022 och presenteras i sin helhet här på kollektivtrafiken.se.