2023-02-15

Konstruktivt möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen träffade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) den 15 februari. Under mötet presenterades branschens programförklaring, med konkreta åtgärder för att nå det nationella målet att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor ske med kollektivtrafiken.

Andreas Carlson fick ta del av listan på åtgärder och beslut som såväl branschen som politikerna behöver genomföra för att nå målet, både på kort och lång sikt. Marknadsandelen av de motoriserade resorna 2022 var 28 procent, vilket är en fortsatt ökning sedan förra året men ännu inte på samma nivå som innan pandemin. I programförklaringen lyfts fyra punkter som utgångspunkt för att stärka och förbättra kollektivtrafiken: att göra den kollektiva resan attraktiv, låta kollektivtrafiken bygga samhället, attrahera fler stolta medarbetare samt främja innovation och ny teknik. Branschorganisationerna vill genomföra en rad åtgärder inom ramen för detta men behöver också stöd på nationell nivå för att nå ända fram och bjuder därför in regeringen till konstruktiva samtal.

- Ministern tog emot våra budskap och ställde många relevanta frågor om branschprojektet och kollektivtrafiken i Sverige. Kollektivtrafiken är ett mycket viktigt verktyg för att klara Sveriges klimatmål, bygga städer och hållbar landsbygd samt nå ökad sysselsättning och integration. Andreas Carlson välkomnade en fortsatt dialog med branschen kring programförklaringen, kommenterar Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik.

- Det var ett positivt möte. Vi fick möjlighet att ta upp ett antal strategiska frågor men även vad som är aktuellt här och nu, såsom bussförarbristen och åtgärder för detta, till exempel översynen av körkortsreglerna, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

- Allt fler resenärer har återvänt efter pandemin men branschen har en utmaning att kunna nå upp till vår önskade marknadsandel 2030, framför allt kopplat till kompetensförsörjning och kollektivtrafikens attraktivitet. Vi ser fram emot att driva de här frågorna tillsammans med regeringen, säger Elvira Sofic, näringspolitisk expert Tågföretagen.


Mer information om programförklaringen och de åtgärder som såväl branschen som politikerna behöver genomföra för att nå målet finns på www.kollektivtrafiken.se.