2023-09-08

Ministern berömde branschen

Infrastrukturminister Andreas Carlson talade under Svensk Kollektivtrafiks och SKRs strategikonferens för presidier och ledande tjänstepersoner inom kollektivtrafiken.

Ministern lyfte vikten av kollektivtrafik för ett hållbart samhälle och för arbetspendlingen och berömde branschens satsning mot målet att 4 av 10 motoriserade resor ska ske med kollektivtrafik.På bilden: Svensk Kollektivtrafiks ordförande Bijan Zainali, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och vd Johan Wadman.