2021-10-07

Nu satsar branschen på nystart av kollektivtrafiken

Välkommen ombord igen – restriktionerna är över och nu är det dags att nystarta kollektivtrafiken. På initiativ av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen påbörjas ett nytt projekt med mål, visioner och konkreta förslag på hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i Sverige.

Arbetet knyter an till branschens tidigare fördubblingsarbete i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Det tidigare gemensamma målet om ett fördubblat resande till 2020 och en fördubblad marknadsandel på sikt såg 2019 ut att vara på god väg. Sedan kom pandemin och de stora förändringarna i resandet under pandemin har gjort att behovet av en gemensam nystart blev stort.

Kristoffer Tamsons, Madeleine Raukas och Tomas Byberg

Projektet startar med en workshop den 7 oktober där förslag till vision, mål och aktiviteter kommer att presenteras och diskuteras. Inbjudna är styrelserna och ledande företrädare för de tre bransch­organisationerna. Tillsammans kommer de att ta fram ett manifest med förslag på po­litiska reformer som kan stödja en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och leda till de uppsatta målen.

- Nu nystartar vi Sverige och med det kollektivtrafiken som ryggrad för morgondagens mobilitet. Vi ser en unik möjlighet att stärka det hållbara resandet med sikte på tillväxt och utveckling för såväl enskilda människor som samhället i stort. Det kräver insatser och reformer, och många måste vara med och göra jobbet. När vi nu samlar hela branschen är det för att kraftsamla och visa vägen för en spännande framtidsresa, säger Kristoffer Tamsons, ordförande i Svensk Kollektivtrafik.

- När fler återigen åker till jobb, skola och fritidsaktiviteter är kollektivtrafiken en förutsättning för att få vardagen och tillgängligheten att fungera i hela landet. Kollektivtrafikbranschen är stora arbetsgivare och dessutom en integrationsmotor i Sverige. Tillsammans med våra kollegor i branschen går vi nu i bräschen för en nystart i Sverige, säger Tomas Byberg, ordförande för Sveriges Bussföretag.

- Pandemin har slagit oerhört hårt mot kollektivtrafiken. Nu när vi ser att resandet vänder åter ska vi stå beredda med en tydlig vision och nya mål för framtiden. Tillsammans kan agera både för att lösa den akuta klimatkrisen och att skapa förutsättningar för människor att leva och arbeta där de vill säger Madeleine Raukas, vice ordförande Tågföretagen.