2022-10-25

Nystart på Persontrafikmässan

Goda exempel och planer för utveckling av kollektivtrafiken presenterades på Persontrafikmässan den 25 oktober. På scen sågs styrgruppen Ulrika Frick, vice ordförande Svensk Kollektivtrafik, Tomas Byberg, ordförande Sveriges Bussföretag, och Henrik Dahlin, vice ordförande Tågföretagen.

Under seminariet presenterades goda exempel som utvecklar kollektivtrafiken. Exemplen var både från beställare och trafikföretag, som Värmlandstrafiken, Skånetrafiken och Järnvägscollege.

Nystartsarbetet har pågått i drygt ett år och till våren planeras en turné runt om i Sverige för att besöka regionerna och diskutera hur vi tillsammans ska nå målet med 4 av 10 motoriserade resor ska vara med kollektivtrafiken 2030.

Läs hela programförklaringen