2024-02-23

Samverkan i Värmland för fler resenärer

Att våga pröva nytt – tillsammans är utgångspunkten när kollektivtrafikens aktörer i Värmland arbetar för att få fler resenärer. Den 22 februari var det dags för turnéstopp för #4av10 i Karlstad.

Med avstamp i programförklaringen för #4av10 och branschens gemensamma mål om att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva diskuterade företrädare för Värmlandstrafik, Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och flera av de trafikföretag som idag kör för Värmlandstrafik om hur det gemensamma arbetet i Värmland kan bidra till det nationella målet och vad som behövs för att man i Värmland ska vilja och kunna fortsätta satsa framåt och våga utveckla idéer och koncept. Vad kan och vill branschen göra själva, tillsammans, och vad behöver man i form av beslut och stöd från regionala, nationella och europeiska beslutsfattare?

- När vi nu inlett arbetet med att uppdatera vår gemensamma programförklaring är våra regionala dialogmöten inom ramen för turnén #4av10 oerhört viktiga. Här får vi möjlighet att fånga dagens och morgondagens verkliga utmaningar, diskutera gemensamma förslag på nya lösningar och vad som behöver ändras i de regelverk och lagar som styr vår verksamhet. Den uppdatering av Programförklaring #4av10 som vi ska presentera på Persontrafik kommer vila på en gedigen grund, säger Johan Wadman, VD Svensk Kollektivtrafik och ansvarig för turnén #4av10.