2024-02-06

Turnéstopp hos Hallandstrafiken i Falkenberg

Framkomlighet för busstrafiken, koordinering mellan tåg och buss för en positiv ”hela-resan-upplevelse” och kollektivtrafikens kompetensförsörjning var några av de punkter som diskuterade när turnén #4av10 besökte Hallandstrafiken i Falkenberg.

Den 31 januari samlades företrädare för Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen och Sveriges Bussföretag, både från förbundskansli och medlemsföretag som har uppdrag för Hallandstrafiken, för att tillsammans diskutera hur man kan nå branschens mål om att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. Branschmålet som togs fram av de tre branschorganisationerna 2021 tillsammans med en programförklaring med förslag på politiska reformer som kan stödja en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och öka marknadsandelen av de motoriserade resorna presenteras på och där finns också en åtgärdslista samt goda exempel på åtgärder som kan inspirera flera.

- Jag ser fram emot att med stöd i de diskussioner som förts här i Halland och i samband med andra och kommande turnéstopp för #4av10 få underlag för att revidera vår programförklaring så att vi på Persontrafik i höst kan lansera en uppdaterad och än mer framåtsyftande åtgärdslista för att nå branschens mål, kommenterade Svensk Kollektivtrafiks VD Johan Wadman, som ledde diskussionerna vid mötet hos Hallandstrafiken.