2023-09-08

Verktygslåda som visar kollektivtrafikens alla fördelar

En verktygslåda och kampanj för alla som vill visa på kollektivtrafikens alla nyttor och fördelar – det är vad den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP satsar på i sin nya kampanj ”Public Transport Benefits”. Här kan du som verkar inom kollektivtrafiken hämta stöd och material i ditt eget arbete.Här finns färdiga animationer för sociala media, budskapsplattformar, bildmaterial och fakta samlingar. Kampanjen ligger helt i linje med det arbete som nu bedrivs i Sverige för att nå målet om att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. Ett gemensamt branschmål som antagits av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen.

UITP samlar den internationella kollektivtrafiksektorn och bland medlemmar finns nationella organisationer, regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag, leverantörer till sektorn och forskningsinsitut. I Sverige är Svensk Kollektivtrafik, Trafikförvaltningen Region Stockholm och Sveriges Bussföretag representerade i UITP:s beslutande EU kommitté.