2024-01-25

Workshop i Jönköping om fler resenärer i kollektivtrafiken

Jönköping blev första stopp på den nya riksturnén #4av10. Den 24 januari samlades företrädare för Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen och Sveriges Bussföretag, både från förbundskansli och medlemsföretag som har uppdrag för Jönköpings Länstrafik, för att tillsammans diskutera hur man kan nå branschens mål om att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva.

Efter Jönköping står Falkenberg, Kalmar och Karlstad på tur i turnén #4av10 där både representanter för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen bjuds in för en gemensam workshop.

2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. Det är branschmålet som togs fram av de tre branschorganisationerna 2021 tillsammans med en programförklaring med förslag på politiska reformer som kan stödja en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och öka marknadsandelen av de motoriserade resorna. På www.kollektivtrafiken.se presenteras arbetet och där finns också en åtgärdslista samt goda exempel på åtgärder som kan inspirera flera.

– Det är inspirerande att få utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma utmaningar och slipa på argumenten för ett ökat resande med kollektivtrafiken för klimatets, tillgänglighetens och den regionala utvecklingens skull. Jag ser fram emot att tillsammans med företrädare för Sveriges Bussföretag och Tågföretagen få uppdatera och utveckla våra förslag på politiska reformer som kan stödja en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och leda till de uppsatta målen. Men det är också viktigt att lyfta goda exempel som faktiskt pågår runt om i landet redan nu och som vi kan sprida i branschen, säger Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik som ledde workshopen på plats.

Resultatet av mötena kommer presenteras på branschmässan Persontrafik i Göteborg den 5-6 november 2024.

På bilden från vänster:

Pierre Sandberg, Tågföretagen

David Lundberg JLT

Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik

Ulf Brengdahl, SJ Krösa

Bengt Johansson, BiVAB

Anna Grönlund Sveriges Bussföretag

Carl-Johan Sjöberg JLT

Stefan Lövgren, VY

Christine Leppänen, JLT

Ylber Meholi, Connect Bus

Rose-Marie Fredriksson JLT