2022-07-08

Allt fler återvänder till kollektivtrafiken

Marknadsandelen för kollektivtrafiken börjar återgå till värden i nivå med före pandemin, visar Kollektivtrafikbarometerns junisiffror.

Först återvände kollektivtrafikens ”stammisar” men under våren har allt fler sällanresenärer återkommit och trenden verkar hålla i sig. Fortfarande arbetar folk mer hemma, men inte lika mycket som under pandemin och alltfler anställda får inte längre tillåtelse till hemarbete.

Siffrorna visar även att andelen rena bilister minskar i befolkningen. Fler och fler återkommer som ”växlare” dvs de som regelbundet växlar mellan att resa kollektivtrafik och i egen bil. Det är även en del personer som för ett år sedan hade gått eller blivit skjutsade i privatbil och taxi som börjat resa kollektivt igen.

Ta del av halvårssammanställningen

Läs mer om Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafiks kvalitets- och attitydundersökning.

Kontaktperson: Mattias Andersson, projektledare Kollektivtrafikbarometern