Gör den kollektiva resan attraktiv - det här ska vi göra!

Under pandemin rasade kollektivtrafikresandet från 31 procent av det motoriserade resandet 2019 till 20 procent 2021. Konsekvensen blev miljardförluster för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, bussföretagen och tågföretagen. Vänder inte utvecklingen riskeras indragna turer och nedlagda linjer. Det här vill vi göra för att vända trenden.

Det här kan och vill branschen själva göra

Grönt ljus

Klart

• Ta fram en rapport om kompletterande finansiering av kollektivtrafik


Gult ljus

På gång
• Ta fram en rapport om hur mycket det kommer att kosta att uppnå nystartsmålet
• Kommunicera och driv de effektiviseringsåtgärder som finns i nystartsdokumentet
• Service: Lyfta fram goda exempel på hur branschen förbättrat servicen
• Produkter: Lyfta fram anpassade anropsstyrda lösningar för mindre tätbefolkade områden
• Tryggheten: Lyfta fram exempel på utbildningar för medarbetare, skapa samarbeten med kommuner, operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter
• Avtalsprocessen: Genomföra en webbinarieserie för att sprida kunskap om branschens standarder och rekommendationer
• Kompetenshöjande åtgärder kring smartare trafikplanering
• Samordna offentliga och kommersiella transporter 

 

Dessa politiska reformer krävs


Grönt ljus

Klart

• Behåll skattefriheten av förnybara drivmedel (2026)Gult ljus

På gång

• Sprid ut rusningstrafiken. Justera start- och sluttiderna för skolorna

 

Rött ljus

Återstår
• Klimatanpassa reseavdraget. Reformera reseavdraget till en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion. 
• Sänk/återbetala banavgifterna 2022 och sänk banavgifterna proportionerligt för alla som kör tågtrafik, inte bara för de svenska statliga tågföretagen
• Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken
• Inför nollmoms
• Finansiera ERTMS ombordutrustning
• Samordna offentliga resor. Underlätta samordning mellan linjelagd kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänst och sjukresor.