Främja innovation och ny teknik

Nya innovationer och ny teknik kan underlätta för resenärer och skapa nya smarta resenärslösningar. Genom att fordon, system och infrastruktur kommunicerar med varandra och samspelar kan trafiken effektiviseras och servicenivån höjas.

I dag är Sverige en av världens ledande nationer inom utveckling och innovation för fordon inom transportsektorn. Kollektivtrafikens fordon kommer i större utsträckning bli autonoma, mer energieffektiva och kommunicera med både med trafikledning, infrastruktur och andra fordon.

Det här kan och vill branschen själva göra:
● Nationellt biljettsystem. Utveckla kompatibla lösningar för biljett- och betalsystem (Samtrafiken BoB) och implementera en digital infrastruktur för ett nationellt biljettsystem.
● Synliggör framkomlighet. Fortsätt utvecklingsarbetet hos regionala
kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag där man tar fram nya tjänster som visar aktuell trängsel och framkomlighet i kollektivtrafiken.
● Prioritera innovation. Var innovativa och i upphandlingar satsa på nya system. 

På dessa områden behövs det politiska reformer:
● Avsätt medel för på forskning och utveckling. Finansiera teknikutveckling i
dialog med branschen. Vem ska finansiera, går det att konkretisera?

Gå till vår åtgärdslista