Upphandling och avtal

Upphandlingsschema
Som planeringsverktyg för beställare och trafikföretag har Svensk Kollektivtrafiks nätverk UPNÄT tagit fram en sammanställning av planerade kollektivtrafikupphandlingar i hela Sverige till och med 2030. Listan är uppdaterad sommaren 2022 och aktuell från augusti 2022.
Upphandlingsschema

UPNÄT
Svensk Kollektivtrafiks nätverk UPNÄT vänder sig till alla som arbetar med upphandling och avtalsfrågor hos våra medlemmar. Vid nätverksträffarna utbyts erfarenheter kring olika upphandlingsfrågor och frågor kring Avtalsprocessen och modellavtal.
Läs mer om UPNÄT

Modellavtal och vägledningar 
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik arbetar aktivt med branschsamverkan via Kollektivtrafikens Avtalskommitté kring arbetsprocesser och vägledningar för hur man arbetar med avtal. De tar även fram modellavtal och kravbilagor. Materialet är fritt att använda.
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
KollA - Kollektivtrafikens Avtalskommitté
Modellavtal och kravbilagor

Drivmedelsindex för RME, HVO och EL
Rekommendationer för Index är framarbetade av Svensk Kollektivtrafiks och Sveriges Bussföretags gemensamma indexråd. Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. 
Läs mer om Index

Jens Tångefjord

Affärsutvecklare, projektledare upphandling, försäljning, bussdepå, biljettkontroll, kombinerat resande, MaaS.

Mobil: 072-994 22 32

jens.tangefjord@svenskkollektivtrafik.se Maila mig