Upphandling och avtal

Översikt trafikavtalsupphandlingar
Svensk Kollektivtrafik tillhandahåller här en översikt av trafikavtalsupphandlingar i hela Sverige. Översikten uppdateras i normalfallet två gånger per år. Länkad lista är uppdaterad i mitten av februari 2023.
Aktuella upphandlingar

Affärsnätverket
Svensk Kollektivtrafiks nätverk Affärsnätverket vänder sig till alla som arbetar med upphandling och avtalsfrågor hos våra medlemmar. Vid nätverksträffarna utbyts erfarenheter kring olika upphandlingsfrågor och frågor kring Avtalsprocessen och modellavtal.
Läs mer om nätverket

Modellavtal och vägledningar 
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik arbetar aktivt med branschsamverkan via Kollektivtrafikens Avtalskommitté kring arbetsprocesser och vägledningar för hur man arbetar med avtal. De tar även fram modellavtal och kravbilagor. Materialet är fritt att använda.
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
KollA - Kollektivtrafikens Avtalskommitté
Modellavtal och kravbilagor

Drivmedelsindex för RME, HVO och EL
Rekommendationer för Index är framarbetade av Svensk Kollektivtrafiks och Sveriges Bussföretags gemensamma indexråd. Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. 
Läs mer om Index

Jens Tångefjord

Affärsutvecklare, projektledare upphandling, försäljning, bussdepå, biljettkontroll, kombinerat resande, MaaS.

Mobil: 072-994 22 32

jens.tangefjord@svenskkollektivtrafik.se Maila mig