Upphandling och avtal

Översikt av kommande trafikavtalsupphandlingar

Svensk Kollektivtrafik tillhandahåller en översikt av trafikavtalsupphandlingar i hela Sverige. Översikten uppdateras ca två gånger per år. 

I den senaste versionen är kolumnerna omstrukturerade för ett mer logiskt flöde, tillsammans med några andra justeringar för att få en ännu bättre översikt. Läs mer i fliken ”Instruktioner”.
Länkad lista är uppdaterad i februari 2024.

Aktuella trafikavtalsupphandlingar


Affärsnätverket
Svensk Kollektivtrafiks nätverk Affärsnätverket vänder sig till alla som arbetar med upphandling och avtalsfrågor hos våra medlemmar. Vid nätverksträffarna utbyts erfarenheter kring olika upphandlingsfrågor och frågor kring Avtalsprocessen och modellavtal.
Läs mer om nätverket

Modellavtal och vägledningar 
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik arbetar aktivt med branschsamverkan via Kollektivtrafikens Avtalskommitté kring arbetsprocesser och vägledningar för hur man arbetar med avtal. De tar även fram modellavtal och kravbilagor. Materialet är fritt att använda.
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
KollA - Kollektivtrafikens Avtalskommitté
Modellavtal och kravbilagor


Drivmedelsindex för RME, HVO och EL

Rekommendationer för Index är framarbetade av Svensk Kollektivtrafiks och Sveriges Bussföretags gemensamma indexråd. Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. 
Läs mer om Index

Jens Tångefjord

Affärsutvecklare, projektledare upphandling, försäljning, bussdepå, biljettkontroll, kombinerat resande, MaaS.

Mobil: 072-994 22 32

jens.tangefjord@svenskkollektivtrafik.se Maila mig