Upphandling och avtal

Upphandlingsschema
Som planeringsverktyg för beställare och trafikföretag har Svensk Kollektivtrafiks nätverk UPNÄT tagit fram en sammanställning av planerade kollektivtrafikupphandlingar i hela Sverige från 2017 till och med 2023.
Upphandlingsschema

UPNÄT
Svensk Kollektivtrafiks nätverk UPNÄT vänder sig till alla som arbetar med upphandling och avtalsfrågor hos våra medlemmar. Vid nätverksträffarna utbyts erfarenheter kring olika upphandlingsfrågor och frågor kring Avtalsprocessen och modellavtal.
Läs mer om UPNÄT

Avtalsprocessen 
Avtalsprocessen drivs av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik och består av en rekommenderad arbetsprocess för hur man arbetar med avtal samt modellavtal och kravbilagor. 
Materialet inklusive arbetsprocess och modellavtal är fritt att använda.
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
Avtalsprocessen
Modellavtal och kravbilagor

Drivmedelsindex för RME, HVO och EL
Rekommendationer för Index är framarbetade av Svensk Kollektivtrafiks och Sveriges Bussföretags gemensamma indexråd. Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. 
Läs mer om Index