FRIDA miljö- och fordonsdatabas

FRIDA miljö- och fordonsdatabas har till syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande fordon.

Med hjälp av FRIDA kan regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag enkelt få svar på många olika frågor som rör den egna verksamheten, såsom miljö, avtal och tillgänglighet. FRIDA används idag av Svensk Kollektivtrafik och de flesta av våra medlemmar.

Till FRIDA-databasen

Kontaktperson

Mattias Adell

Affärsutvecklare

Direkt: 08-452 71 52

Mobil: 072-520 73 21

mattias.adell@svenskkollektivtrafik.se Maila mig