RESKOLL – Resvaneundersökning för kommuner och regioner

Har du som ansvarig i kommun och region koll på medborgarnas resvanor? Vad är det nya normala efter pandemin? Med RESKOLL, som är en modul i Kollektivtrafikbarometern, kan du skaffa dig bättre koll på resor både med bil, cykel och kollektivtrafik.

Eftersom den regionala kollektivtrafikmyndigheten redan idag beställer respondenter i din kommun kan kommuner som ansluter sig dra nytta av att det redan samlas in data från boende i området.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som genomförs löpande över hela året och drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen startade 2001 och många regioner har deltagit under hela tiden, vilket innebär att det finns långa tidserier för många av analyserna. Undersökningen uppdateras löpande och sedan 2017 kan enkäten besvaras via webben om respondenten själv så vill. Vi månar om hög representativitet i undersökningen, vilket till exempel gör att respondenterna väljs slumpmässigt bland medborgarna, och inte via självrekryterande webbpaneler.

Kopplingen mellan värderingar och resvanor är stark i undersökningen, vilket gör att man inte bara kan analysera resvanor, färdmedelsval och resandeströmmar utan även kan förstå drivkrafter och vad de som reser olika färdmedel värdesätter.

Enkäten finns i ett grundutförande med ett antal frågor som är gemensamma för alla organisationer som deltar och det innebär att man kan benchmarka och jämföra. Men självklart finns möjlighet för tilläggsfrågor för längre och kortare tid, både för att ta tempen i en enskild fråga eller göra mer långsiktiga analyser för måluppföljningar.

Resultaten presenteras i ett smidigt webbaserat rapport- och analysverktyg som erbjuder både enkla nyckeltal i dashboards och mer avancerade analyser mellan valfria fråge- och bakgrundsvariabler.

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig