Informera barnen med hjälp av skolskjutsen.se

På www.skolskjutsen.se finns informationsmaterial som kan användas fritt och vänder sig till barn som ska åka skolskjuts. Projektet är ett samarbete mellan Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet och Trygg-Hansa.

Varje år åker 400 000 barn i Sverige skolskjuts. För att färden till och från skolan ska bli trygg och säker är det viktigt att informera barnen om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Ansvaret för informationen varierar, det kan vara operatörer, beställare eller skolorna själva. 

På skolskjutsen.se kan den som ska informera fritt ladda ner material efter behov, med allt från animerade filmer och frågesport till färdig lektion och lärarhandledning.

Genom projektet vill vi lyfta trygghets- och säkerhetsarbetet inom skolskjutsen och öka kunskapen om säkerhetsfrågor hos barn och föräldrar. Målet är att ingen skolelev ska skadas eller omkomma i anslutning till skolskjutsen.

Ta del av materialet på www.skolskjutsen.se

Agneta Weissglas

Kommunikationsansvarig

Mobil: 070-790 22 37

agneta.weissglas@svenskkollektivtrafik.se Maila mig