Bidra till Sveriges största attityd- och resvaneundersökning!

Har du valts ut att delta i Kollektivtrafikbarometern? Då är du en del i Sveriges största attityd- och resvaneundersökning med möjlighet att påverka din kollektivtrafik. Kollektivtrafikbarometern samarbetar med landets alla kollektivtrafikmyndigheter genom att ställa samma frågor till medborgare och resenärer i olika regioner. Undersökningsresultaten ligger sedan till grund för beslut kring förändringar och förbättringar i kollektivtrafiken och samhället.

Under ett år har vi nästan 100 000 respondenter i Sverige som svarar på frågor, främst om sitt resande och attityd till kollektivtrafiken. 

Ditt svar är viktigt för oss
Ditt svar är lika viktigt oavsett om du aldrig reser kollektivt eller om du reser ofta. Det viktiga för oss är att få en bättre förståelse kring medborgare och resenärers behov. Svaren i undersökningen används som underlag för hur framtidens kollektivtrafik utformas i din region.

Hur går undersökningen till?
Du har slumpvist blivit utvald och inbjuden via ett brev med en länk till en webbsida där du kan avge dina svar. Om du inte har möjlighet att svara på en dator eller mobil kan du istället välja att bli uppringd för en telefonintervju.
Vi har för närvarande flera leverantörer som hjälper oss med uppdraget, därför kan avsändaren variera. (Origo Group, Enkätfabriken eller Region Västra Götaland). 

Årliga rapporter
Varje år sammanställer Svensk Kollektivtr
afik rapporter som fokuserar på viktiga frågor kopplade till respondenternas svar.

Frågor och kontakt
Om du har frågor kring undersökningen eller vill avböja fortsatt deltagande är du välkommen att e-posta till Origo Group, som är det undersökningsföretag som har uppdraget att genomföra undersökningen.

Kontakta: support@origogroup.com.

 

Stort tack för din medverkan!

 

 

Om dina personuppgifter

Origo Group genomför undersökningen och de köper personuppgifterna från Marknadsinformation. Det lagutrymme som används för att behandla personuppgifterna för att bjuda in att delta i undersökningen är berättigat intresse (intresseavvägning) enligt GDPR.

Origo Group är personuppgiftsansvariga för behandling av respondentdata och hit kan man vända sig om man har frågor. Där finns även möjlighet att skicka en begäran om att bli bortplockad (genom att fylla i ett kort formulär på samma sida).

En anmälan till NIX-registret täcker inte undersökningar och samhällsinformation, men det finns självklart möjlighet att tacka nej.