Modellavtal & bilagor

Här finns branschgemensamma avtalsrekommendationer inklusive modellavtal för tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal, samverkansavtal samt modellavtal för anropsstyrd trafik.

Här finner du också branschgemensamma fordonskrav för bussar (Bus Nordic och Buss 2014) samt andra kompletterande bilagor. 

Alla handlingar för modellavtal och kravbilagor kan beställas i wordformat här.

Kontaktperson: Ewa Rosén