Vägledningar kring infrastruktur och samhällsplanering

Kollektivtrafiken skapar värden, både för den som reser och för vårt samhälle. Det är lönsamt att satsa på kollektivtrafik och samhällsnyttan går att beräkna. Genom att integrera kollektivtrafiken i ett tidigt skede i samhällsplanering skapas förutsättningar för att få fler att välja att åka kollektivt. Därför är även konkreta projekt och vägledningar kring infrastruktur och samhällsplanering en del i fördubblingsarbetet.

Vi arbetar gemensamt med attitydpåverkan genom stöd och vägledningar och genom att ta fram expertrapporter och handfasta verktyg. På det sättet ökar vi kunskapen om att ta fram bra underlag, skapa finansieringsmöjligheter och analysera konsekvenserna av sina kollektivtrafiksatsningar.