Modellavtal och bilagor vid skolskjutsupphandling

Som ett stöd och en vägledning för upphandling av skolskjuts har Kollektivtrafikens Avtalskommitté tagit fram modellavtal och bilagor.

Dokumenten skapar förutsättningen för hur upphandling ska genomföras, oavsett upphandlande myndighet eller omfattning på det kommande avtalet. Informationen vänder sig till alla som ansvarar för, eller är delaktig i, upphandling av skolskjuts.

Upphandlingsdokumenten är utformade utifrån rubriker som bör finnas med i en skolskjutsupphandling, men varje upphandling är unik och dokumenten måste anpassas utifrån den aktuella situationen.

Som inspiration finns även ett fullständigt underlag från en väl genomförd upphandling, för hjälp med t ex formuleringar. 

Kontaktperson: Mikael Olsson.

Skolskjutsen.se