Vi är Partnersamverkan

 

Medverkande organisationer

Svensk Kollektivtrafik

Sveriges Bussföretag

Svenska Taxiförbundet

Branschföreningen Tågoperatörerna

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Trafikverket

Jernhusen


Styrgruppen

Helena Leufstadiusordförande, Svensk Kollektivtrafik
Peter Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag 
Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet 
Paul van Doninck, Jernhusen
Roland Palmqvist, Trafikverket 
Björn Westerberg, Tågoperatörerna


Kontakt

Anita Stenhardt, Kommunikationschef Svensk Kollektivtrafik

Telefon: 08-452 71 33
Mobil: 070-588 08 69

Adress:
Partnersamverkan
C/o Svensk Kollektivtrafik 
Hornsgatan 15, 1 tr
118 46 Stockholm