Vi är Partnersamverkan

 

Medverkande organisationer

Svensk Kollektivtrafik

Sveriges Bussföretag

Tågföretagen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Jernhusen

Svenska Taxiförbundet


Styrgruppen

Peter Haglund, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik
Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag 
Paul van Doninck, Jernhusen
Pierre Sandberg, Tågföretagen
Lennart Kalderén, Svenska Taxiförbundet


Kontakt

Agneta Weissglas, Kommunikationsansvarig Svensk Kollektivtrafik

Adress:
Partnersamverkan
C/o Svensk Kollektivtrafik 
Götgatan 14
118 46 Stockholm