Nyheter

 • KollA-möte med planer för nästa år

  Välbesökta webbinarier, uppdaterade modellavtal och problemställningar i samband med pandemin. Det var några av alla de punkter som stod på KollAs agenda det senaste mötet.

 • Rekommendation från Indexrådet om prisindex för dieselolja

  Nuvarande prisindex för dieselolja kommer att upphöra vid årsskiftet. Nu har Indexrådet tagit fram en rekommendation om hur det bör hanteras.

 • Hantering av LCI med anledning av sänkta arbetsgivaravgifter

  Med hänvisning till tidigare lämnad rekommendation kring hantering av AKI-index kopplat till sänkta arbetsgivaravgifter så rekommenderar Indexrådet att LCI-index för kvartal 2 2020 hanteras på samma sätt.

 • Populära webbinarium om KollAs vägledningar

  Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, kommer under november genomföra en serie webbseminarier för att presentera de tre nya vägledningar som publicerades i juni i år.

 • Indexrådet om kostnader och sjuklön

  Indexrådet har beslutat om nya ställningstaganden i samband med förändrade villkor under pandemin, bland annat om kostnader som inte fångas av index samt bidrag för sjuklön.

 • Se webbinariet om förarlösa fordon

  Den 13 oktober presenterades en ny rapport om hur helt förarlösa bilar, bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och taxibilar kommer att påverka kollektivtrafiken och samhället i framtiden. Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenterades under ett webbinarium, som nu finns tillgängligt för alla att se.

 • KollA-möte med genomgång av höstens projekt

  Det är mycket på gång inom KollA så den 16 oktober genomfördes ett extra möte, bland annat för avstämning av nya uppdrag från Partnersamverkans styrelse.

 • Rapport: Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken

  Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Det visar en ny rapport om "Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken", som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

 • Webbinarium: Förarlösa fordon – utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken

  Välkomna att vara med och lyssna på ett webbinarium där WSP kommer att presentera en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

 • Prisindex för dieselolja upphör vid årsskiftet 2020/2021

  SCB har beslutat att inte längre uppdatera prisindex för dieselolja efter kommande årsskifte.

 • Vägledningar och förnyade modellavtal på KollAs agenda

  Den 9 september genomförde KollA höstens första möte och det var många punkter på agendan.

 • Tre nya vägledningar för effektivare upphandlingsprocesser och mer kollektivtrafik för pengarna

  Nu publicerar Partnersamverkan tre helt nya vägledningar, en för upphandling av kollektivtrafik, en för kvalitetsutvärdering och en för utveckling av avtal för tågtrafik. Vägledningarna har tagits fram av Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA), efter ett omfattande arbete inom KollA och tre branschöverskridande projektgrupper.

 • Ny rekommendation från indexrådet gällande AKI och mars

  I den speciella situation som råder för tillfället med corona-pandemin så påverkas index av olika stödåtgärder från regeringen. För mars månad är den enda påverkan i AKI stödåtgärden som innebär att företag får sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda och en lön upp till 25 000 kronor.

 • Ny indexrekommendation för skolskjutsupphandlingar

  Effekterna av Covid-19 kommer troligen medföra stora avvikelser på indexvärden under april och maj 2020. Om dessa månader används som basmånad i skolskjutsupphandlingar kan det medföra en stor osäkerhet och förhöjd risk för såväl kommunerna som bussföretagen. För att undvika detta problem föreslår nu Indexrådet att kommunerna använder en känd basmånad före problematiken med Covid-19 uppstod.

 • Indexrekommendation om Covid-19

  Situationen med Covid -19 kan komma att påverka utvecklingen av index och kostnader i kollektivtrafikupphandlingar. Indexrådet har därför tagit fram en rekommendation om hur förutsättningarna i avtalen bör regleras i respektive upphandlingsdokument.

 • Gott samarbete i Bus Nordic

  Det goda samarbetet i Bus Nordic fortsätter enligt plan. En uppdaterad version har publicerats och årets första gemensamma möte hölls i Oslo i mars. Dokumentet har implementerats och används nu i alla medlemsländerna; Finland, Sverige, Norge och Island.

 • Indexrådets rekommendationer allt mer populära

  Kollektivtrafikens indexråd har haft sitt första möte för i år. Indexrådet har funnits sedan slutet av 2008 och har under åren tagit fram branschgemensamma rekommendationer att använda vid upphandling av linjetrafik med buss men även för skolskjuts med buss och taxi.

 • Möte med Konkurrensverket

  Konkurrensverket har i uppdrag att både främja och tillsyna offentliga upphandlingar. För att ge myndigheten kunskap och fakta rörande upphandlingar i den svenska kollektivtrafiken och det arbete som branschen i samverkan gör inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik träffade företrädare för branschen Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten och flera sakkunniga på verket den 20 februari.

 • Prisnominering för populära avtalsrekommendationer

  Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är nominerad till Upphandlingspriset 2020 för arbetet med de branschgemensamma avtalsrekommendationerna.

 • Ny rekommendation gällande elbussar

  Indexrådet har tagit fram en rekommendation för indexreglering gällande elbussar. Rekommendationen bygger på de förutsättningar vi känner till idag gällande bland annat inköpspriser, fordon, driftskostnader och avskrivningstider.