Nyheter

 • KollA-möte med ny ledamot

  KollA har genomfört årets andra möte den 13 april, fortsatt digitalt via Teams, och har glädjen att välkomna en ny ledamot. Håkan Nilsson representerar Tågföretagen och har lång erfarenhet från branschen, både från trafikföretag och SL. Med denna ändring har tågbranschen nu två ledamöter som övriga deltagande.

 • Branschmedia uppmärksammar Indexrådets nya ordförande

  Branschtidningen RT-Forum.se presenterar Indexrådets nya ordförande sedan den 1 februari 2021, Jonas Kjernald.

 • Rekommendation om AKI-index kopplat till ökande sjuklönekostnader

  Indexrådet har tittat på om utformningen av stödet för ökande sjuklönekostnader fr o m 1/8 2020 påverkar AKI-index på ett sätt som inte speglar kostnadsutvecklingen för trafikföretagen.

 • KollA har genomfört årets första möte

  KollA har genomfört årets första ordinarie möte den 28 januari, digitalt via Teams. Enligt tidigare beslut ska KollA vid årets första möte samla in synpunkter och behov av eventuella förändringar i Vägledningarna för att dessa ska hållas uppdaterade och aktuella.

 • Jonas Kjernald ny ordförande i Indexrådet

  Jonas Kjernald har tagit över ordförandeskapet i det branschgemensamma Indexrådet.

 • Ändrad sammansättning i Partnersamverkan

  Trafikverket har beslutat att lämna som aktiv part inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vid utgången av år 2020. Bakgrunden är att myndigheten kontinuerligt ser över alla sina engagemang och gjort bedömningen att man inte är en primär aktör inom arbetet i Partnersamverkan.

 • KollA-möte med planer för nästa år

  Välbesökta webbinarier, uppdaterade modellavtal och problemställningar i samband med pandemin. Det var några av alla de punkter som stod på KollAs agenda det senaste mötet.

 • Rekommendation från Indexrådet om prisindex för dieselolja

  Nuvarande prisindex för dieselolja kommer att upphöra vid årsskiftet. Nu har Indexrådet tagit fram en rekommendation om hur det bör hanteras.

 • Hantering av LCI med anledning av sänkta arbetsgivaravgifter

  Med hänvisning till tidigare lämnad rekommendation kring hantering av AKI-index kopplat till sänkta arbetsgivaravgifter så rekommenderar Indexrådet att LCI-index för kvartal 2 2020 hanteras på samma sätt.

 • Populära webbinarium om KollAs vägledningar

  Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, kommer under november genomföra en serie webbseminarier för att presentera de tre nya vägledningar som publicerades i juni i år.

 • Indexrådet om kostnader och sjuklön

  Indexrådet har beslutat om nya ställningstaganden i samband med förändrade villkor under pandemin, bland annat om kostnader som inte fångas av index samt bidrag för sjuklön.

 • Se webbinariet om förarlösa fordon

  Den 13 oktober presenterades en ny rapport om hur helt förarlösa bilar, bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och taxibilar kommer att påverka kollektivtrafiken och samhället i framtiden. Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenterades under ett webbinarium, som nu finns tillgängligt för alla att se.

 • KollA-möte med genomgång av höstens projekt

  Det är mycket på gång inom KollA så den 16 oktober genomfördes ett extra möte, bland annat för avstämning av nya uppdrag från Partnersamverkans styrelse.

 • Rapport: Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken

  Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Det visar en ny rapport om "Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken", som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

 • Webbinarium: Förarlösa fordon – utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken

  Välkomna att vara med och lyssna på ett webbinarium där WSP kommer att presentera en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

 • Prisindex för dieselolja upphör vid årsskiftet 2020/2021

  SCB har beslutat att inte längre uppdatera prisindex för dieselolja efter kommande årsskifte.

 • Vägledningar och förnyade modellavtal på KollAs agenda

  Den 9 september genomförde KollA höstens första möte och det var många punkter på agendan.

 • Tre nya vägledningar för effektivare upphandlingsprocesser och mer kollektivtrafik för pengarna

  Nu publicerar Partnersamverkan tre helt nya vägledningar, en för upphandling av kollektivtrafik, en för kvalitetsutvärdering och en för utveckling av avtal för tågtrafik. Vägledningarna har tagits fram av Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA), efter ett omfattande arbete inom KollA och tre branschöverskridande projektgrupper.

 • Ny rekommendation från indexrådet gällande AKI och mars

  I den speciella situation som råder för tillfället med corona-pandemin så påverkas index av olika stödåtgärder från regeringen. För mars månad är den enda påverkan i AKI stödåtgärden som innebär att företag får sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda och en lön upp till 25 000 kronor.

 • Ny indexrekommendation för skolskjutsupphandlingar

  Effekterna av Covid-19 kommer troligen medföra stora avvikelser på indexvärden under april och maj 2020. Om dessa månader används som basmånad i skolskjutsupphandlingar kan det medföra en stor osäkerhet och förhöjd risk för såväl kommunerna som bussföretagen. För att undvika detta problem föreslår nu Indexrådet att kommunerna använder en känd basmånad före problematiken med Covid-19 uppstod.