Nyheter

 • Höstens första KollA-möte

  KollA har startat upp höstens arbete med möte den 3 september, fortsatt digitalt via Teams. PM:et om effekterna av pandemin kommer att färdigställas inom kort, en sista genomgång ska göras de närmaste veckorna och beslut tas av KollA innan det rapporteras vidare till Partnersamverkans styrgrupp.

 • Rekommendation gällande effekter på AKI/LCI med anledning nya arbetsgivaravgifter för unga

  Från årsskiftet 2021 infördes nya arbetsgivaravgifter för unga, arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år (ungdomar födda 1998-2002). Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

 • Vårens sista KollA-möte om pandemins effekter

  Vårens sista möte genomfördes den 17 juni, fortsatt digitalt via Teams. KollA arbetar vidare med PM om effekter av pandemin, som ska redovisas för delar av Partnersamverkan före midsommar.

 • KollA-möte med ny ledamot

  KollA har genomfört årets andra möte den 13 april, fortsatt digitalt via Teams, och har glädjen att välkomna en ny ledamot. Håkan Nilsson representerar Tågföretagen och har lång erfarenhet från branschen, både från trafikföretag och SL. Med denna ändring har tågbranschen nu två ledamöter som övriga deltagande.

 • Branschmedia uppmärksammar Indexrådets nya ordförande

  Branschtidningen RT-Forum.se presenterar Indexrådets nya ordförande sedan den 1 februari 2021, Jonas Kjernald.

 • Rekommendation om AKI-index kopplat till ökande sjuklönekostnader

  Indexrådet har tittat på om utformningen av stödet för ökande sjuklönekostnader fr o m 1/8 2020 påverkar AKI-index på ett sätt som inte speglar kostnadsutvecklingen för trafikföretagen.

 • KollA har genomfört årets första möte

  KollA har genomfört årets första ordinarie möte den 28 januari, digitalt via Teams. Enligt tidigare beslut ska KollA vid årets första möte samla in synpunkter och behov av eventuella förändringar i Vägledningarna för att dessa ska hållas uppdaterade och aktuella.

 • Jonas Kjernald ny ordförande i Indexrådet

  Jonas Kjernald har tagit över ordförandeskapet i det branschgemensamma Indexrådet.

 • Ändrad sammansättning i Partnersamverkan

  Trafikverket har beslutat att lämna som aktiv part inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vid utgången av år 2020. Bakgrunden är att myndigheten kontinuerligt ser över alla sina engagemang och gjort bedömningen att man inte är en primär aktör inom arbetet i Partnersamverkan.

 • KollA-möte med planer för nästa år

  Välbesökta webbinarier, uppdaterade modellavtal och problemställningar i samband med pandemin. Det var några av alla de punkter som stod på KollAs agenda det senaste mötet.

 • Rekommendation från Indexrådet om prisindex för dieselolja

  Nuvarande prisindex för dieselolja kommer att upphöra vid årsskiftet. Nu har Indexrådet tagit fram en rekommendation om hur det bör hanteras.

 • Hantering av LCI med anledning av sänkta arbetsgivaravgifter

  Med hänvisning till tidigare lämnad rekommendation kring hantering av AKI-index kopplat till sänkta arbetsgivaravgifter så rekommenderar Indexrådet att LCI-index för kvartal 2 2020 hanteras på samma sätt.

 • Populära webbinarium om KollAs vägledningar

  Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, kommer under november genomföra en serie webbseminarier för att presentera de tre nya vägledningar som publicerades i juni i år.

 • Indexrådet om kostnader och sjuklön

  Indexrådet har beslutat om nya ställningstaganden i samband med förändrade villkor under pandemin, bland annat om kostnader som inte fångas av index samt bidrag för sjuklön.

 • Se webbinariet om förarlösa fordon

  Den 13 oktober presenterades en ny rapport om hur helt förarlösa bilar, bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och taxibilar kommer att påverka kollektivtrafiken och samhället i framtiden. Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenterades under ett webbinarium, som nu finns tillgängligt för alla att se.

 • KollA-möte med genomgång av höstens projekt

  Det är mycket på gång inom KollA så den 16 oktober genomfördes ett extra möte, bland annat för avstämning av nya uppdrag från Partnersamverkans styrelse.

 • Rapport: Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken

  Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Det visar en ny rapport om "Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken", som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

 • Webbinarium: Förarlösa fordon – utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken

  Välkomna att vara med och lyssna på ett webbinarium där WSP kommer att presentera en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

 • Prisindex för dieselolja upphör vid årsskiftet 2020/2021

  SCB har beslutat att inte längre uppdatera prisindex för dieselolja efter kommande årsskifte.

 • Vägledningar och förnyade modellavtal på KollAs agenda

  Den 9 september genomförde KollA höstens första möte och det var många punkter på agendan.