Nyheter

 • Indexrådets rekommendationer allt mer populära

  Kollektivtrafikens indexråd har haft sitt första möte för i år. Indexrådet har funnits sedan slutet av 2008 och har under åren tagit fram branschgemensamma rekommendationer att använda vid upphandling av linjetrafik med buss men även för skolskjuts med buss och taxi.

 • Möte med Konkurrensverket

  Konkurrensverket har i uppdrag att både främja och tillsyna offentliga upphandlingar. För att ge myndigheten kunskap och fakta rörande upphandlingar i den svenska kollektivtrafiken och det arbete som branschen i samverkan gör inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik träffade företrädare för branschen Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten och flera sakkunniga på verket den 20 februari.

 • Prisnominering för populära avtalsrekommendationer

  Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är nominerad till Upphandlingspriset 2020 för arbetet med de branschgemensamma avtalsrekommendationerna.

 • Ny rekommendation gällande elbussar

  Indexrådet har tagit fram en rekommendation för indexreglering gällande elbussar. Rekommendationen bygger på de förutsättningar vi känner till idag gällande bland annat inköpspriser, fordon, driftskostnader och avskrivningstider.

 • Nytt ordförandeskap och förändringar i Partnersamverkan

  Svensk Kollektivtrafik lämnar över ordföranderollen för Partnersamverkan till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Dessutom blir det ändringar kring de medverkande organisationerna.

 • Presentation av nya rekommendationer för den upphandlade kollektivtrafiken

  Tisdagen den 26 november samlades drygt 30 personer till Kollektivtrafikens Avtalskonferens i Stockholm. På konferensen presenterades tankarna bakom en ny upphandlingsprocess och förslag till en vägledning för kvalitetsutvärderingar i svensk upphandlad kollektivtrafik.

 • Hela programmet till KollAs årskonferens

  Välkomna till årskonferens i Stockholm med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, på uppdrag av Partnersamverkan.

 • Nya vägledningar på väg

  Flera branschgemensamma dokument har arbetats fram under 2019 och diskuterades under KollAs senaste möte. Affärsutvecklingsavtalet som ersätter det tidigare Samverkansavtalet är redan klart. Dessutom är tre helt nya vägledningar på gång, användbara dokument som kan leda till en positiv utveckling för kommande upphandlingar och kontrakt framöver.

 • Ny version av Bus Nordic

  Nu finns en ny version av Bus Nordic, den rekommenderade standarden för bussar inom Norden.

 • Fakta om förnybara drivmedel i ny folder

  Kollektivtrafiken i Sverige har länge haft som mål att fasa ut fossila drivmedel, och är på väg att lyckas. Men hur ser läget ut för användning av förnybart och kapacitetsförsörjning av el idag och i framtiden? Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har tagit fram en faktafolder i ämnet som visar hur drivmedelsläget ser ut och vilka hinder och utmaningar branschen står inför.