Nyheter

 • Möte med Bus Nordic

  Det har nu gått ett halvår efter lanseringen av Bus Nordic, den gemensamma uppsättningen funktionskrav för bussar med rekommenderad standard för bussar inom Norden och den 14 januari var det dags för det första mötet med Bus Nordic Partner Corporation Group.

 • Nytt avtal skapar bättre samarbeten

  Nu finns ett nytt modellavtal för affärsutveckling framtaget av KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Syftet med avtalet är att skapa ett gemensamt arbetssätt hos beställare och trafikföretag för att nå de övergripande målen om en förbättrad kollektivtrafik, ökad kundnöjdhet och ökat resande.

 • Anmäl dig till KollAs årskonferens

  Den 31 januari 2019 är det återigen dags för en heldag om avtal och upphandlingar. Välkomna till årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

 • Indexrådet rekommenderar LCI före AKI i nya avtal

  Det branschgemensamma Indexrådet har tagit fram nya rekommendationer för upphandling av buss i linjetrafik och skolskjuts, bland annat att tillämpa LCI som baskomponent för löneutveckling i indexkorgen.

 • Inbjudan till KollAs årskonferens(2)

  Den 31 januari 2019 är det återigen dags för en heldag om avtal och upphandlingar. Välkomna till årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

 • Missvisande fakta om kollektivtrafikens miljöutsläpp

  Indikatorerna på 2030-sekretariatets webbsida om fossiloberoende vägtrafik 2030 är helt missvisande, skriver Partnersamverkan i en skrivelse. Enligt indikatorn på webbsidan har kollektivtrafik sämst måluppfyllelse av samtliga redovisade indikatorer, 4,9 procent, medan personbilstrafiken ligger på 39 procent, lastbilstrafiken på 28 procent och hela vägtrafiken på 25 procent. Men siffrorna stämmer inte.

 • Rekommendationer och tågprojekt på KollAs agenda

  Det var många punkter på agendan när Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, genomförde sitt möte den 31 oktober. Bland annat lyftes förslag till omarbetad rekommendation för Samverkan för affärsutveckling.

 • Bristande uppföljning av transportpolitiska mål

  Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har funnit en rad brister och felaktigheter i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Det skriver Partnersamverkan i en skrivelse till Trafikanalys.

 • Ny miljökravsbilaga för personbil

  Nu finns en ny avtalsbilaga publicerad, med miljökrav vid upphandling för personbil. Dessutom finns det en tillhörande beställarmanual.

 • Nya skolskjutsavtalen på Persontrafik

  Dags att upphandla skolskjuts? Kom på Persontrafik tisdag den 23 oktober i Stockholm och ta del av de nya modellavtalen och bilagorna som Kollektivtrafikens avtalskommitté har tagit fram.