Nyheter

 • Inbjudan till KollAs årskonferens

  Den 31 januari 2019 är det återigen dags för en heldag om avtal och upphandlingar. Välkomna till årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

 • Missvisande fakta om kollektivtrafikens miljöutsläpp

  Indikatorerna på 2030-sekretariatets webbsida om fossiloberoende vägtrafik 2030 är helt missvisande, skriver Partnersamverkan i en skrivelse. Enligt indikatorn på webbsidan har kollektivtrafik sämst måluppfyllelse av samtliga redovisade indikatorer, 4,9 procent, medan personbilstrafiken ligger på 39 procent, lastbilstrafiken på 28 procent och hela vägtrafiken på 25 procent. Men siffrorna stämmer inte.

 • Rekommendationer och tågprojekt på KollAs agenda

  Det var många punkter på agendan när Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, genomförde sitt möte den 31 oktober. Bland annat lyftes förslag till omarbetad rekommendation för Samverkan för affärsutveckling.

 • Bristande uppföljning av transportpolitiska mål

  Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har funnit en rad brister och felaktigheter i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Det skriver Partnersamverkan i en skrivelse till Trafikanalys.

 • Ny miljökravsbilaga för personbil

  Nu finns en ny avtalsbilaga publicerad, med miljökrav vid upphandling för personbil. Dessutom finns det en tillhörande beställarmanual.

 • Nya skolskjutsavtalen på Persontrafik

  Dags att upphandla skolskjuts? Kom på Persontrafik tisdag den 23 oktober i Stockholm och ta del av de nya modellavtalen och bilagorna som Kollektivtrafikens avtalskommitté har tagit fram.

 • KollA Årskonferens 31 januari 2019

  Boka upp den 31 januari för en heldag om avtal och upphandlingar. Kollektivtrafikens avtalskommitté bjuder in till årskonferens i Stockholm.

 • Tågtrafik, samverkan och ny medlem på KollA-mötet

  På höstens första möte med KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté, hälsades en ny deltagare välkommen: Tommy Pilarp från Svenska Taxiförbundet. Det betyder att KollA är fulltaligt igen.

 • Förändringar i indexkorgen för upphandlad busstrafik och skolskjuts med buss

  Statistiska Centralbyrån, SCB, har beslutat att ersätta SPIN 2007 med SPIN 2015. Den förra uppdateras inte efter december 2018.

 • Nu är Bus Nordic ny standard för bussar

  Nu finns den nordiska standarden Bus Nordic redo för att användas. Dokumentet är tänkt att utgöra en rekommenderad standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige och Norden. Bus Nordic beskriver de funktionskrav som branschen har enats om och ersätter det tidigare dokumentet Buss2014.