Nyheter

 • Nytt modellavtal underlättar upphandling av serviceresor

  Nu finns det ett branschgemensamt modellavtal för serviceresor. Grundstrukturen liknar det modellavtal som finns för buss men utifrån serviceresors specifika behov. Syftet är att göra det enklare både för beställare och de trafikföretag som lägger anbud.

 • Elbussar behöver längre livslängd för hållbar ekonomi

  Elektrifieringen har stor påverkan på upphandlad busstrafik, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Det visar en ny rapport som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har tagit fram och som ger en fingervisning om hur regionerna kan får en ekonomisk hållbarhet när de inför elbussar i trafikavtalen.

 • Nytt ordförandeskap i Partnersamverkan

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar över ordföranderollen för Partnersamverkan med Peter Haglund som ny ordförande.

 • Ny indexkorg för serviceresor

  Indexrådet har tagit fram nya rekommendationer för indexkorg för serviceresor. Rekommendationerna ersätter det tidigare Taxiindex och innehåller både ett övergångsavtal och ett helt nytt index för kommande upphandlingar.

 • Ny rekommendation från indexrådet gällande AKI och mars

  I den speciella situation som råder för tillfället med corona-pandemin så påverkas index av olika stödåtgärder från regeringen. För mars månad är den enda påverkan i AKI stödåtgärden som innebär att företag får sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda och en lön upp till 25 000 kronor.

 • Ny version av standarden Bus Nordic

  Nu finns en ny version av den nordiska standarden Bus Nordic tillgänglig som stöd vid upphandling av bussar. Uppgraderingen heter version 2.0 och omfattar bland annat ändringar gällande ökad säkerhet och tillgänglighetsanpassning. Dessutom ingår förbättringar av befintliga krav anpassade till utvecklingen på marknaden.

 • Branschkrav och tekniska standarder i kollektivtrafiken

  Anders Selling, Generalsekreterare för ITxPT gästade styrgruppsmötet för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik den 22 november.

 • Engagerande diskussioner på KollA-konferensen

  Nästan 40 personer deltog vid Kollektivtrafikens avtalskommittés (KollAs) årskonferens när den gick av stapeln den 25/10 i Stockholm. Senast årskonferensen hölls var 2019 och ur deltagarnas engagemang i diskussioner och minspel gick det att utläsa att det var en välkommen come-back.

 • Ann-Sofie och Kjerstin nya i KollA

  Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA har två nya ledamöter: Ann-Sofie Törnqvist, Östgötatrafiken och Kjerstin Hultsten, MTR.

 • Förtydligande avseende rekommendation för hantering av elstöd

  I rekommendationen kring hantering av elstöd står bland annat att hanteringen bör ske utifrån förutsättningarna i respektive avtal och med beaktande av förutsättningarna för berört trafikföretag.

 • Missa inte KollA:s årskonferens

  Årets upplaga av KollA:s årskonferens äger rum i Stockholm den 25 oktober. På agendan kommer de senaste ämnena som har beröring på KollA:s arbete att tas upp.

 • Indexrådets rekommendation för utformning av index i tågavtal

  Indexrådet har tagit fram en rekommendation för utformning av index i avtal för upphandlad tågtrafik – något som tidigare endast funnits tillgängligt för busstrafik.

 • Mikael Olsson tar över KollA

  Mikael Olsson blir nästa ordförande för KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Han tar över efter Ewa Rosén den 23 maj.

 • Indexrekommendation för borttagen skattebefrielse för biogas

  Indexrådet har tagit fram en ny rekommendation gällande hantering av den borttagna skattebefrielsen för biogas i trafikavtal.

 • Premiär för nytt modellavtal vid bussupphandlingar

  Kollektivtrafikbranschen har gemensamt arbetat fram ett nytt modellavtal för upphandling av kollektivtrafik med buss. Det har förankrats hos både trafikföretagen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och är framtaget av KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté.

 • Översikt trafikavtalsupphandlingar

  Nu finns en översikt publicerad över kommande trafikavtal i Sverige.

 • Taxiindex kommer att ersättas av servicereseindex

  Dagens taxiindex avspeglar inte tillräckligt bra den verklighet vi nu har. Bland annat beroende på att eldrift och krav på biodrivmedel är mycket vanligt krav i upphandlingar. Med anledning av detta har taxiförbundet påbörjat ett arbete med att ersätta taxiindex med ett servicereseindex. Taxiförbundet har även gått med som part i kollektivtrafikens indexråd.

 • Nytt dokument om specialfordon

  Svensk Kollektivtrafik har tagit fram Specialfordon 2022, ett dokument som definierar branschens funktions- och utrustningskrav för så kallade specialfordon. Dokumentet är tänkt att användas vid upphandling och kravställning vid påbyggnad av fordonen.

 • Branschrekommendation för den upphandlade kollektivtrafiken

  Indexutveckling, reviderade modellavtal, arbetet inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté och nuläget i den svenska kollektivtrafiken var ämnen som behandlades på mötet med styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik den 24 november.

 • Ny rekommendation kring hantering av biogas i trafikavtal

  Sedan ett antal år tillbaka används för Biogas i flera trafikavtal ett generellt och brett index som KPI eller PPI B-E. Detta är en gemensam rekommendation som togs fram tillsammans med representanter för Trafikföretag, beställare och Gas- leverantörer. Syftet var att ha ett index som speglade den dåvarande stabila kostnadsutvecklingen för Biogas.