Nyheter

 • Nytt dokument om specialfordon

  Svensk Kollektivtrafik har tagit fram Specialfordon 2022, ett dokument som definierar branschens funktions- och utrustningskrav för så kallade specialfordon. Dokumentet är tänkt att användas vid upphandling och kravställning vid påbyggnad av fordonen.

 • Branschrekommendation för den upphandlade kollektivtrafiken

  Indexutveckling, reviderade modellavtal, arbetet inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté och nuläget i den svenska kollektivtrafiken var ämnen som behandlades på mötet med styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik den 24 november.

 • Ny rekommendation kring hantering av biogas i trafikavtal

  Sedan ett antal år tillbaka används för Biogas i flera trafikavtal ett generellt och brett index som KPI eller PPI B-E. Detta är en gemensam rekommendation som togs fram tillsammans med representanter för Trafikföretag, beställare och Gas- leverantörer. Syftet var att ha ett index som speglade den dåvarande stabila kostnadsutvecklingen för Biogas.

 • Nya miljöbilagor för buss och bil

  Nu har bilagorna för miljökrav vid trafikupphandling uppdaterats för både busstrafik och trafik med personbil.

 • Indexrådets ordförande till Kollektivtrafikdagen

  Jonas Kjernald, ordförande för det partsgemensamma Indexrådet i kollektivtrafiken, är en av talarna på kommande Kollektivtrafikdag den 19 maj.

 • Tågföretagen är nu en part i kollektivtrafikens indexråd

  Tågföretagen är nu en part i kollektivtrafikens indexråd. Deras representant är Daniel Ortner, CFO hos MTR pendeltågen.

 • Ny ordförande och Taxiförbundet återvänder

  Svensk Kollektivtrafik tar över ordföranderollen i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik från årsskiftet 2022. Dessutom välkomnas Svenska Taxiförbundet tillbaka i organisationen.

 • Årskonferensen med KollA skjuts upp

  Som en konsekvens av att smittspridningen har börjat öka igen har vi beslutat att planera om årskonferensen den 2 februari 2022.

 • KollA-möte med avtackning och välkomnande av ledamöter

  KollAs sista möte för året genomfördes hos Svensk Kollektivtrafik och via Teams. Förutom genomgång och beslut så avtackades avgångna ledamöter, och nya välkomnades.

 • Årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté

  Nu välkomnar vi åter till en årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA) på uppdrag av Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik.

 • KollA-möte med PM om pandemins effekter

  Den 21 oktober träffades KollA hos Svensk Kollektivtrafik för en återstart av arbetet som Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, och Johan Wadman, Svensk kollektivtrafik, bjöd in till. De berättade om bakgrund och syftet med Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, Styrgruppen och KollA.

 • Rekommendation gällande elindex

  Sverige är indelat i fyra elområden, och numera publiceras elindex även med ett elindex specifikt för vart elområde.

 • Höstens första KollA-möte

  KollA har startat upp höstens arbete med möte den 3 september, fortsatt digitalt via Teams. PM:et om effekterna av pandemin kommer att färdigställas inom kort, en sista genomgång ska göras de närmaste veckorna och beslut tas av KollA innan det rapporteras vidare till Partnersamverkans styrgrupp.

 • Rekommendation gällande effekter på AKI/LCI med anledning nya arbetsgivaravgifter för unga

  Från årsskiftet 2021 infördes nya arbetsgivaravgifter för unga, arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år (ungdomar födda 1998-2002). Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

 • Vårens sista KollA-möte om pandemins effekter

  Vårens sista möte genomfördes den 17 juni, fortsatt digitalt via Teams. KollA arbetar vidare med PM om effekter av pandemin, som ska redovisas för delar av Partnersamverkan före midsommar.

 • KollA-möte med ny ledamot

  KollA har genomfört årets andra möte den 13 april, fortsatt digitalt via Teams, och har glädjen att välkomna en ny ledamot. Håkan Nilsson representerar Tågföretagen och har lång erfarenhet från branschen, både från trafikföretag och SL. Med denna ändring har tågbranschen nu två ledamöter som övriga deltagande.

 • Branschmedia uppmärksammar Indexrådets nya ordförande

  Branschtidningen RT-Forum.se presenterar Indexrådets nya ordförande sedan den 1 februari 2021, Jonas Kjernald.

 • Rekommendation om AKI-index kopplat till ökande sjuklönekostnader

  Indexrådet har tittat på om utformningen av stödet för ökande sjuklönekostnader fr o m 1/8 2020 påverkar AKI-index på ett sätt som inte speglar kostnadsutvecklingen för trafikföretagen.

 • KollA har genomfört årets första möte

  KollA har genomfört årets första ordinarie möte den 28 januari, digitalt via Teams. Enligt tidigare beslut ska KollA vid årets första möte samla in synpunkter och behov av eventuella förändringar i Vägledningarna för att dessa ska hållas uppdaterade och aktuella.

 • Jonas Kjernald ny ordförande i Indexrådet

  Jonas Kjernald har tagit över ordförandeskapet i det branschgemensamma Indexrådet.