Nyheter

 • Webbinarium: Förarlösa fordon – utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken

  Välkomna att vara med och lyssna på ett webbinarium där WSP kommer att presentera en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

 • Prisindex för dieselolja upphör vid årsskiftet 2020/2021

  SCB har beslutat att inte längre uppdatera prisindex för dieselolja efter kommande årsskifte.

 • Vägledningar och förnyade modellavtal på KollAs agenda

  Den 9 september genomförde KollA höstens första möte och det var många punkter på agendan.

 • Tre nya vägledningar för effektivare upphandlingsprocesser och mer kollektivtrafik för pengarna

  Nu publicerar Partnersamverkan tre helt nya vägledningar, en för upphandling av kollektivtrafik, en för kvalitetsutvärdering och en för utveckling av avtal för tågtrafik. Vägledningarna har tagits fram av Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA), efter ett omfattande arbete inom KollA och tre branschöverskridande projektgrupper.

 • Ny rekommendation från indexrådet gällande AKI och mars

  I den speciella situation som råder för tillfället med corona-pandemin så påverkas index av olika stödåtgärder från regeringen. För mars månad är den enda påverkan i AKI stödåtgärden som innebär att företag får sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda och en lön upp till 25 000 kronor.

 • Ny indexrekommendation för skolskjutsupphandlingar

  Effekterna av Covid-19 kommer troligen medföra stora avvikelser på indexvärden under april och maj 2020. Om dessa månader används som basmånad i skolskjutsupphandlingar kan det medföra en stor osäkerhet och förhöjd risk för såväl kommunerna som bussföretagen. För att undvika detta problem föreslår nu Indexrådet att kommunerna använder en känd basmånad före problematiken med Covid-19 uppstod.

 • Indexrekommendation om Covid-19

  Situationen med Covid -19 kan komma att påverka utvecklingen av index och kostnader i kollektivtrafikupphandlingar. Indexrådet har därför tagit fram en rekommendation om hur förutsättningarna i avtalen bör regleras i respektive upphandlingsdokument.

 • Gott samarbete i Bus Nordic

  Det goda samarbetet i Bus Nordic fortsätter enligt plan. En uppdaterad version har publicerats och årets första gemensamma möte hölls i Oslo i mars. Dokumentet har implementerats och används nu i alla medlemsländerna; Finland, Sverige, Norge och Island.

 • Indexrådets rekommendationer allt mer populära

  Kollektivtrafikens indexråd har haft sitt första möte för i år. Indexrådet har funnits sedan slutet av 2008 och har under åren tagit fram branschgemensamma rekommendationer att använda vid upphandling av linjetrafik med buss men även för skolskjuts med buss och taxi.

 • Möte med Konkurrensverket

  Konkurrensverket har i uppdrag att både främja och tillsyna offentliga upphandlingar. För att ge myndigheten kunskap och fakta rörande upphandlingar i den svenska kollektivtrafiken och det arbete som branschen i samverkan gör inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik träffade företrädare för branschen Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten och flera sakkunniga på verket den 20 februari.