Nyheter

 • Nu är Bus Nordic ny standard för bussar

  Nu finns den nordiska standarden Bus Nordic redo för att användas. Dokumentet är tänkt att utgöra en rekommenderad standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige och Norden. Bus Nordic beskriver de funktionskrav som branschen har enats om och ersätter det tidigare dokumentet Buss2014.

 • Nu finns modellavtal för skolskjuts

  Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA har tagit fram modellavtal och bilagor som ett stöd och en vägledning för upphandling av skolskjuts. Dokumenten skapar förutsättningen för hur upphandling ska genomföras, oavsett upphandlande myndighet eller omfattning på det kommande avtalet.

 • Uppdaterat miljöprogram med bilagor

  Det branschgemensamma miljöprogrammet har uppdaterats och är klart att användas.

 • Nu är Bus Nordic godkänd

  Den nordiska busstandarden Bus Nordic är nu godkänd av samtliga parter i Norge, Finland, Island och Sverige. Syftet är att det nya dokumentet ska ersätta Buss2014 och utgöra standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige samt beskriva de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om.

 • Almedalsseminarium med klimatnytta

  Det blev en livlig debatt om kollektivtrafiken och klimatet när Partnersamverkan presenterade den nya klimatrapporten på ett seminarium under Almedalsveckan. Rapportens prognos är att redan år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år.

 • Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp

  Redan till år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år. Det visar en ny rapport om kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenteras under ett seminarium i Almedalen den 3 juli.

 • Rekommendation för renoverade bussar

  Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, har tagit fram en rekommendation för att säkerställa kvaliteten på renoverade bussar i upphandlad trafik.

 • Stort intresse för Bus Nordic

  Drygt 30 intresserade representanter från RKM, trafikföretag och busstillverkare deltog på seminariet om Bus Nordic i Stockholm den 13 juni.

 • Hearing om framtidens drivmedel

  Vad blir framtidens drivmedel? Det var en av frågeställningarna på Trafikutskottets hearing den 13 juni. Partnersamverkans ordförande Helena Leufstadius inledde hearingen med att redogöra bland annat för Partnersamverkans gemensamma arbete inom upphandlingsområdet.

 • Nedräkning i EU för konkurrensutsatt järnväg

  Redan 2024 ska upphandling av tåg genom konkurrens vara en självklarhet och direkttilldelning av trafik bara ske i undantagsfall. Men hur kommer vi dit? Det var temat på den workshop som DG Move höll i Bryssel 30 maj.