2019-01-13

Anmäl dig till KollAs årskonferens

Den 31 januari 2019 är det återigen dags för en heldag om avtal och upphandlingar. Välkomna till årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

Program

10.00 Aktuellt från KollA
Ewa Rosén, KollA 
Nya modellavtal för skoltrafik tillsammans med en upphandlingsprocess, nytt affärsutvecklingsavtal som ersätter samverkansavtalet, utveckling av upphandling av tågdrift.

10.30 Använd upphandlingsverktyget för morgondagens kollektivtrafik
Emma Forsberg, Nobina

11.30 Tågtrafikupphandlingar
Dan Olofsson, SJ
Överblick av kommande tågupphandlingar. Jämförelse av upphandlingar i Norden.

12.30 Lunch

13.15 Indexrådet 
Christine Leppänen, Lars Annerberg
Presentation av Indexrådet och deras arbete. Varför är det viktigt följa rekommendationerna? 

14.00 Förenklingsutredningen – hur påverkar den Kollektivtrafiken?
Daniel Ekvall, SKL

Överprövningsavgift – vad innebär det?
Ändringar i pågående avtal

14.30 Fika och avslutning

Ladda ner programmet

 

Vi välkomnar upphandlare och upphandlingsansvariga av
kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och skoltrafik från regionala
kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolagen, landsting, kommuner och trafikföretag.


När: 31 januari 2019 kl 10.00 -14.30.
Kaffe serveras från kl 09.30 och programmet avslutas med fika 14.30.
Var: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här