2024-06-14

Bransch-workshop för att öka attraktiviteten som arbetsgivare

Under KollAs ledning hölls en workshop för att se vad som är viktigt att fokusera på för att minska personalbristen i branschen, både kring att rekrytera och behålla personal. Under de kommande tre åren prognostiseras att mer än 17 000 personer behöver rekryteras, främst till förartjänster.

Även därefter kommer ett behov av mer personal att finns. Under dagen deltog representanter från både beställare och leverantörer och lyfte behov av förändringar av lagar och regler samt ökad förståelse och bistånd från myndigheter och andra parter som är förutsättningsskapare för branschen.  Arbetsmiljö, ledarskap, ansvars- och riskfördelning mellan parterna och behovet av att affärsmodell och avtal anpassas var andra frågor som kom upp. Många frågor och utmaningar visade sig vara gemensamma för de olika trafikslagen och det framkom att nyttor skulle uppstå om de olika trafikslagens förutsättningar skulle kunna bli mer lika. Tankar kring hur man lyfter kollektivtrafikens varumärke mot anställda och framtida personal väcktes också. Nu går arbetet i KollAs arbetsgrupp vidare att utifrån workshop resultaten ta fram fokusområden där arbetsgrupper kan fördjupa och ta aktiviteter vidare som leder till förbättringar.

Läs mer om KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté

Kontaktperson: Mikael Olsson, ordförande KollA