2017-10-04

Bus Nordic beräknas vara klar till årsskiftet

Det gemensamma nordiska projektet för att få fram en nordisk standard för bussar i upphandlad trafik har nu gått in i en konkret arbetsfas för att utforma dokumentet.

- På de två möten vi haft i den gemensamma arbetsgruppen så har vi lyckats med att identifiera och hantera de olikheter som finns i nuvarande standard dokument i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Det känns enormt bra, säger Elisabeth Andreasson, projektledare för det gemensamma nordiska arbetet.

- Engagemanget i arbetet är högt och min förhoppning är att vi kommer att hålla projektets tidplan och leverera ett förslag till ett enat dokument vid årsskiftet. Detta ”Bus Nordic” ska sedan antas av alla berörda parter, det vill säga representanter för trafikföretag och offentliga beställare av kollektivtrafik i hela Norden. Självklart finns också fordonsindustrin med i arbetet som rådgivande part, säger Elisabeth Andreasson.

När Bus Nordic är antaget av styrelserna i Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag samt av SLL TF kommer det att ersätta dagens Buss 2014 som rekommendation i nya upphandlingar av offentlig busstrafik i Sverige.