2023-10-26

Engagerande diskussioner på KollA-konferensen

Nästan 40 personer deltog vid Kollektivtrafikens avtalskommittés (KollAs) årskonferens när den gick av stapeln den 25/10 i Stockholm. Senast årskonferensen hölls var 2019 och ur deltagarnas engagemang i diskussioner och minspel gick det att utläsa att det var en välkommen come-back.

Flera frågor och områden behandlades och diskuterades såklart; påverkan på ekonomin vid införandet av elbussar i trafiken, personalbristen, hur vi utvecklar och fördjupar samarbetet i branschen mellan olika aktörer samt diskussioner om hur branschen gemensamt kan fortsätta utvidga och utveckla arbetet inom ramen för KollA.

KollAs nya ordförande Mikael Olsson höll i taktpinnen för dagen och modererade föredömligt såväl deltagares inspel som presentatörers och paneldeltagares insatser. KollA kommer nog att synas mer under det kommande året. 

Läs mer om Kollektivtrafikens avtalskommitté