2017-06-20

Ewa Rosén ny ordförande

Ewa Rosén tar över ordförandeskapet i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, efter Håkan Bergqvist. KollA har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess och är framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

– Jag ser fram emot att ansvara för KollA, säger Ewa. Jag har deltagit i flera av de arbetsgrupper som tagit fram rekommendationer och modellavtal så jag är väl insatt i dokumenten. KollAs viktigaste uppgift framöver blir att fortsätta sprida kunskap om vilken hjälp och stöd som finns att tillgå inom Partnersamverkan.

Ewa Rosén arbetar idag som upphandlingschef på Skånetrafiken och påbörjar sitt nya uppdrag den 1 juli i år.

Läs mer om Kollektivtrafikens Avtalskommitté