2019-10-08

Fakta om förnybara drivmedel i ny folder

Kollektivtrafiken i Sverige har länge haft som mål att fasa ut fossila drivmedel, och är på väg att lyckas. Men hur ser läget ut för användning av förnybart och kapacitetsförsörjning av el idag och i framtiden? Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har tagit fram en faktafolder i ämnet som visar hur drivmedelsläget ser ut och vilka hinder och utmaningar branschen står inför.

Branschen står inför ett paradigmskifte vad gäller drivmedel, till följd av elektrifieringen av busstrafiken. Det är många nya lagar och regler som träder i kraft och det gäller att följa med i utvecklingen. I den nya foldern finns bland annat fakta kring utsläpp av CO2, energianvändning, EU:s bränslekvalitetsdirektiv, skattebefrielse för höginblandade förnybara drivmedel, lagen om reduktionsplikt, efterfrågan på förnybara drivmedel i EU samt risken för kapacitetsbrist i elnäten.

Ta del av foldern här