Fokusområden och kalendarium 2014

Arbetet inom Partnersamverkan 2014 har fokus på Avtalsprocessen och samhällsplanering, finansiering och kollektivtrafikens infrastruktur. Under hösten planeras en regional seminarieserie för att belysa och presentera de kravbilagor som ingår i Avtalsprocessen.

Utöver detta finns också ett antal möten för olika arbetsgrupper och kommittéer inom Partnersamverkan inplanerade. Dessutom kommer arbetet inom Partnersamverkan presenteras på kollektivtrafikbranschens stora mässa och mötesplats Persontrafik 2014 den 28-30 oktober i Stockholm.

Årets kalendarium:

14 maj träffas Avtalskommittén hos SKL.
27 maj har Styrguppen för Partnersamverkan möte för att följa upp verksamhetsplan och stämma av planerade aktiviteter.
1 juli arrangerar Partnersamverkan seminarium i Almedalen med fokus på samhällsplanering för bättre kollektivtrafik - visioner och goda exempel.
26 augusti har Avtalskommittén möte hos SKL
1 oktober har Avtalskommittén möte hos SKL
4 mars 2015 bjuder Avtalskommittén in till årets konferens hos SKL i Stockholm.