2017-01-12

Framtidens avtal på Transportforum

En av sessionerna på Sveriges största transportkonferens, Transportforum i Linköping den 10-11 januari, handlade om framtidens avtal för upphandlad kollektivtrafik. Ledde sessionen gjorde Sveriges Bussföretags branschchef och vice VD Anna Grönlund.

Tre forskare presenterade nya studier i ämnet. Helene Lidestam från Linköpings Universitet inledde med ”Kostnadsdrivare i kollektivtrafiken”, sedan följde Torbjörn Eriksson från Urbanet Analyse om ”Utvecklade incitament ger ökat resande och effektivare trafik”  och därefter presenterade Roger Pyddoke från VTI/K2 med ”Uppföljning av SL:s E20-avtal för buss”.

Studierna summerades i ett panelsamtal där företrädare för näringen var representerade – Magnus Åkerhielm, VD Keolis Sverige AB och styrelseledamot i Sveriges Bussföretag, Johan Wadman, trafikdirektör Upplands Lokaltrafik och ledamot kollektivtrafikens Avtalskommitté KollA samt Håkan Bergqvist, ordförande KollA. I samtalet gjordes flera återkopplingar till det arbete som bedrivs inom Partnersamverkans Avtalskommitté, samt reflektioner till de presenterade studierna.