2016-04-29

Ny rekommendation: HVO-Index

Indexrådet har träffat avtal med SCB om att mäta kostnadsutvecklingen för HVO och skapa ett nytt index: HVO-Index.

– Vi fortsätter att följa utveckling i drivmedelsfrågorna och det är mycket glädjande att vi nu kan rekommendera ett nytt index. Det är en del av vårt arbete för att underlätta för RKM och Trafikföretag för att säkra risker i kostnadsutvecklingen både i upphandlingsskedet och under avtalstiden, säger Ewa Rosén, Indexrådets ordförande.

Indexrådet är en del av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik med syfte att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna för upphandlad buss- och taxitrafik. Det branschgemensamma rådet tar sedan tidigare fram allmänna grunder för index men även rekommendationer för bland annat RME och taxi-index för anropsstyrd trafik.

Fakta om HVO-Index
• HVO-index kommer på samma sätt som RME-index att tas fram löpande månadsvis och finns att ladda ner på partnersamverkan.se
• Det är ett fastbasindex (ett fastbasindex uppskattar prisförändringar jämfört med bastidpunkten) som mäter prisutvecklingen från de ledande återförsäljarna av HVO.
• HVO-index har basmånad januari 2016 = 100
• Mättidpunkt är den 15:e i varje månad och leverans av index sker den 15:e i månaden efter mätmånad, eller närmaste efterföljande vardag.
• Juni och juli levereras samtidigt den 25:e augusti eller närmaste efterföljande vardag.

Läs mer om Index och Indexrådet