2020-11-04

Indexrådet om kostnader och sjuklön

Indexrådet har beslutat om nya ställningstaganden i samband med förändrade villkor under pandemin, bland annat om kostnader som inte fångas av index samt bidrag för sjuklön.

Kostnader och intäkter som inte fångas av index, beroende på skatter och avgiftsförändringar eller andra effekter, som påverkar bussbranschens kostnader men inte fullt ut avspeglas i index, ska hanteras i Indexrådet för rekommendation.

I fråga om sjuklön anser Indexrådet att ett undantag inte är motiverat för perioden mars och till och med juli månad 2020. Bidrag för sjuklön under denna period riktas till alla företag oavsett storlek.

Bidraget för sjuklön har haft en signifikant påverkan på AKI-index. Den verkliga kostnaden skiljer sig åt mellan olika bolag och avtal. Indexrådets bedömning är dock att berört index principiellt speglar kostnadsutvecklingen på ett riktigt sätt och att man därför skall använda det index där effekten av sjuklön är inkluderad.

Kontaktuppgifter och mer info om Indexrådet