2018-02-14

Indexrekommendationer för skolskjuts

Det branschgemensamma Indexrådet har fastställt en ny rekommendation för indexreglering, gällande skolskjutstrafik med buss.

På samma sätt som övriga rekommendationer från Indexrådet är syftet att skapa affärsneutralitet och bibehålla affären som görs när en beställare handlar upp trafik. Inom kort kommer även en motsvarande rekommendation för skolskjuts med taxi att publiceras. 

Ta del av rekommendationen

Läs mer om Indexrådet